Záznam školenia: Hlavná, ekonomická a podnikateľská činnosť školských jedálni

O ŠKOLENÍ

Lektorky:

Ing. Magdaléna Feniková

Členka Slovenskej komory daňových poradcov www.skdp.sk

Účtovná a daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora. Je autorkou príspevkov do odborného časopisu EFEKT v sekcii priame a nepriame dane zamerané pre neziskové organizácie. Ďalej konzultantkou a členkou v pracovných skupinách pri príprave zákonov týkajúcich sa neziskového sektora (Zákon o nadáciách a nadačných fondoch, Zákon o financovaní politických strán, Kódex neziskového práva, Zákon o dani z príjmov – asignácia 2 %).Je uznávanou lektorkou pre oblasť daní mimovládnych organizácií.

 

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Analytička, ekonómka s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky, účtovníctva, finančného manažmentu, riadenia neziskových organizácií a služieb vo verejnom záujme. Je autorkou odborných článkov a publikácií pre organizácie nezriadené za účelom podnikania.

 

Čo sa na školení naučíte?

·       Vplyv hlavnej, ekonomickej a podnikateľskej činnosti na daňové povinnosti (DPH a daň z príjmov)

·       Povinná registrácia za platiteľa DPH

·       Pomerné odpočítanie DPH a príklady zaúčtovania (súvisiace účtovné prípady)

Komu je školenie určené?

·       Ekonómom, účtovníkom

·       Vedúcim školských jedálni

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás budú sprevádzať expertky na problematiku RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Ing. Magdaléna   Feniková

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Forma školenia:Záznam zo školenia
Cena:39€
Rozsah:3 hodiny

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.