Záznam semináru: Daňové priznanie a účtovná závierka cirkevných organizácií

O SEMINÁRI

Čo sa na seminári dozviete?

1. Hmotno-právne predpisy hospodárenia v cirkevných organizáciách (účtovné, daňové, organizačné)

2. Špecifické účtovné a daňové prípady súvisiace s dotáciami na ubytovanie pre utečencov a kompenzáciami na zmiernenie     energetickej krízy

3. Prípravné práce pred účtovnou uzávierkou a účtovná závierka

4. Zdaňovaná, nezdaňovaná činnosť cirkevných organizácií

5. Návod na spracovanie daňového priznania za rok 2022

6. Postup podávania daňového priznania a účtovných výkazov za rok 2022

7. Praktický príklad vyplnenia daňového priznania cirkevnej organizácii

8. Otázky a odpovede

Komu je seminár určený?

- Štatutári cirkevných organizácií

- Hospodári, účtovníci, ekonómovia cirkevných organizácií

Prečo si zakúpiť záznam?

- Rieši sa špecifická problematika povinnosti voči štátu cirkevných organizácií na úrovni farností, cirkevných zborov, rehoľných   spoločenstiev, ktorých zriaďovateľmi sú cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku 
- Získate komplexné a aktuálne informácie z oblasti účtovníctva, verejných financií a zdaňovania za rok 2022
- Dozviete sa o možnostiach dotácií na zmiernenie energetickej krízy priamo z dielne NR SR, od Petra Kremského, predsedu   hospodárskeho výboru parlamentu
- Vytvorený priestor na otázky a odpovede
- Každý účastník bude mať k dispozícii školiaci materiál a záznam semináru

Lektori:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Analytička, ekonómka s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky, účtovníctva, financovania a riadenia neziskových organizácií, verejnoprospešných organizácií a služieb vo verejnom záujme. Je autorkou odborných článkov a publikácií zameraných na účtovníctvo, finančný manažment, rozpočty a kalkulácie pre neziskové účtovné jednotky.

Ing. Magdaléna Feniková

Účtovná a daňová poradkyňa - členka Slovenskej komory daňových poradcov s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora. Je autorkou príspevkov do odborného časopisu EFEKT v sekcii priame a nepriame dane zamerané pre neziskové organizácie. Ďalej konzultantkou a členkou v pracovných skupinách pri príprave zákonov týkajúcich sa neziskového sektora (Zákon o nadáciách a nadačných fondoch, Zákon o financovaní politických strán, Kódex neziskového práva, Zákon o dani z príjmov – asignácia 2 %).Je uznávanou lektorkou pre oblasť daní mimovládnych organizácií.

Mgr. Peter Kremský

Ekonomický analytik, poslanec NR SR, predseda výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Forma vzdelávania:Záznam zo školenia
Cena:49 eur
Rozsah:5 hodín 37 minút

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.