Záznam školenia: Novela zákona o účtovníctve v neziskových organizáciách

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Jana Vršková

Dlhodobo sa venuje koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva neziskových organizácií. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov so zameraním na oblasť podvojného účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Pracuje ako hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Zákon č. 456/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - zmeny   týkajúce sa neziskových organizácií od 1. 1. 2022

- rozšírenie možnosti elektronického spôsobu vedenia účtovníctva,

- elektronický a listinný účtovný záznam, podmienky a formy transformácie účtovného záznamu,

- zmeny v náležitostiach účtovného dokladu,

- obsah výročnej správy pre neziskové organizácie (napr. občianske združenia, cirkevné organizácie),

- povinné elektronické ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok,

- podmienky uchovávania elektronických účtovných záznamov,

- povinnosť zabezpečiť uchovanie účtovnej dokumentácie pred zánikom účtovnej jednotky,

- rozšírenie sankcií za nesplnenie povinností.

Komu je školenie určené?

- Pracovníkom neziskovej organizácie
- Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka  Ing. Jana Vršková

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Forma školenia:Záznam zo školenia
Cena:39€
Rozsah:3 hodiny

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.