Záznam zo školenia: Ekonomicky oprávnené náklady a výročná správa poskytovateľov sociálnych služieb

O ŠKOLENÍ

Lektor:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Je autorkou odborných článkov a publikácií pre organizácie nezriadené za účelom podnikania, autorkou e-learningového vzdelávania „Finančné riadenie projektov“, „Podvojné účtovníctvo pre organizácie nezriadené za účelom podnikania“. Má dlhoročné praktické skúsenosti s účtovníctvom a finančným riadením neziskových organizácií, hlavne s viaczdrojovým financovaním, ktoré je typické pre organizácie nezriadené za účelom podnikania. Je lektorkou akreditovaných kurzov účtovníctva a spoluautorkou odbornej publikácie „Praktická príručka pre organizácie nezriadené za účelom podnikania účtujúce v podvojnom účtovníctve“ a autorkou odbornej príručky „Rukoväť účtovníka v neštátnych školách“. V súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom financií pri koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav a metodických usmernení na celoštátnej úrovni.

 

Čo sa na školení naučíte?

• Zákonné povinnosti poskytovateľov sociálnych služieb a ich vplyv na účtovníctvo a účtovný informačný systém

• Vybrané účtovné prípady poskytovateľa sociálnych služieb

• Ekonomicky oprávnené náklady

• Zdroje financovania a ich vyúčtovanie

• Výročná správa poskytovateľa sociálnych služieb

• Príklad dobrej praxe

Komu je školenie určené?

• Neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb (neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,   občianske združenia, cirkevné organizácie a účelové zariadenia cirkví, rozpočtové a príspevkové organizácie, Slovenský   červený kríž

• Ekonómom, účtovníkom, finančným manažérom

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka na ekonomiku RNDr. Ing. Marcela Dobešová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Forma školenia:Záznam zo školenia
Cena:39€
Rozsah:4 hodiny

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.