Záznam zo školenia: Aktuálne zmeny v mzdovej učtárni 2022 a upozornenia na najčastejšie chyby

O ŠKOLENÍ

Lektor: Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 27-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti  sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti  mzdového účtovníctva.

Čo sa na školení naučíte?

1. mzda a príplatky ku mzde
- aktuálne hodnoty mzdy a mzdových zvýhodnení
- nesprávne posúdenie nadčasov , zvýhodnení
- oprava nesprávne vyplatenej mzdy
2. rekreácie príspevok
- podmienky
- najčastejšie chyby

3. Sociálne poistenie 
- maximálny vymeriavací základ
- zmeny v administrácii
- elektronická PN ka
- oprava spätne priznaných dôchodkov
- opravy registrácií

- opravy dní v mesačných výkazov
- oprava PN iek
4. zdravotné poistenie
- zmeny v administrácii
- oprava spätne priznaných dôchodkov
- opravy registrácií

5. daň  zo závislej činnosti
- odpočet na daňovníka
- odpočet v ročnom zúčtovaní dane
- správne uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane

Komu je školenie určené?

- Pracovníkom neziskovej organizácie
- Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka Júlia Pšenková

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Forma školenia:Záznam zo školenia
Cena:39€
Rozsah:4 hodiny

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.