Školenie: Zákazky s nízkou hodnotou po novele zákona o verejnom obstarávaní

O ŠKOLENÍ

Lektor kurzu:

Ing. Zuzana Gajdošová

Ing. Zuzana Gajdošová je odborníčkou v oblasti verejného obstarávania pre neziskový sektor. 

Čo školením získate?

- Školenie je zamerané na objasnenie pravidiel a postupov pre zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom     obstarávaní,  ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.

- Súčasťou školenia sú príklady z praxe s aplikáciou zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Čo sa na školení naučíte?

- Verejný obstarávateľ - osoba podľa § 7 a  osoba podľa § 8
- Nové finančné limity
- Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní
- Opis predmetu zákazky
- Podmienky účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti 
- Zákazky s nízkou hodnotou po novele zákona o verejnom obstarávaní

- Elektronická platforma

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka na verejné obstarávania Ing. Zuzana Gajdošová.

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky).

- Priestor na vaše praktické otázky.

- Konkrétne tipy a rady do praxe.

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE/ Zo školenia bude vyhotovený záznam
Termín:26.10.2022
Cena :59€
Rozsah:4 hodiny
Začiatok:8:00

REGISTRAČNÝ FORMULÁR