Služby vo verejnom záujme poskytované MNO a ich financovanie z verejných zdrojov

 • LEKTOR
  RNDr. Ing. Marcela Dobešová, analytička, ekonómka
 • TERMÍN
  11.7.2023 o 13:00
 • OBSAH WEBINÁRU
  • Pomenovanie problému a príklady z praxe • Základné východiská systému riadenia verejných financií a činnosti neziskových organizácií • Vymedzenie organizácií, ktoré vykonávajú hospodársku a nehospodársku činnosť so zameraním na služby vo verejnom záujme a na služby vo všeobecnom hospodárskom záujme • Pravidlá financovania MNO z verejných prostriedkov, čo je a čo nie je štátna pomoc • Príležitosť implementovať Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti 2030 v strategickej oblasti „Priaznivé prostredie na rozvoj občianskej spoločnosti“ – legislatívny zámer k službám vo verejnom záujme a vytváranie rezortných rád pri Úrade splnomocnenca ROS
 • CENA
  ZDARMA
 • ONLINE FORMA
  Komunikačná platforma ZOOM

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Lektor
Analytička, ekonómka s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky, účtovníctva, financovania a riadenia neziskových organizácií, verejnoprospešných organizácií a služieb vo verejnom záujme. Je autorkou odborných článkov a publikácií zameraných na účtovníctvo, finančný manažment, rozpočty a kalkulácie pre neziskové účtovné jednotky.

Prihlasovací formulár

Zostaňte s nami v spojení a nezmeškajte atraktívne ponuky "šité na mieru" pre neziskový sektor.