Personálny systém 21. storočia - Moderné trendy v riadení (neziskovej) organizácie

 • LEKTOR
  Ing. Branislav Jovankovič, MBA
 • TERMÍN
  30.8.2022 o 17:00
 • OBSAH WEBINÁRU
  Ľudské zdroje sú považované za jeden z dominujúcich faktorov v každej organizácii. Pod vplyvom neustálych zmien sa musia nepretržite zlepšovať, aby plnohodnotne napredovali so súčasným trendom vývoja iných zdrojov v podnikateľskom aj neziskovom subjekte. Veľmi často sa stretávame s tým, že sú odsúvané na „druhú koľaj“. Tento webinár je malá ,,ochutnávka" toho, čomu sa budeme podrobne venovať na pripravovanom školení.
 • CENA
  ZDARMA
 • ONLINE FORMA
  Komunikačná platforma ZOOM

Ing. Branislav Jovankovič, MBA

Lektor
Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a postgraduálne medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesionálny titul MBA získal po štúdiu personálneho manažmentu na Cambridge Business School v Prahe. Počas celej 20-ročnej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach a venuje sa manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu. Klientom z radov neziskových organizácií, súkromného sektora i verejných inštitúcií poskytuje individualizované riešenia zamerané na optimalizáciu personálnych a manažérskych procesov, nastavenie personálnej stratégie a rozvoj zamestnancov. Venuje sa moderným trendom v personálnom riadení, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov.

Prihlasovací formulár

Zostaňte s nami v spojení a nezmeškajte atraktívne ponuky "šité na mieru" pre neziskový sektor.