Stanovy občianskeho združenia

Čo sa vďaka videoškoleniu naučíte?

Kompletné vysvetlenie a návod na napísanie stanov občianskeho združenia:

  1. úvodné ustanovenia
  2. poslanie
  3. členstvo
  4. najvyšší orgán, kedy a kde zasadá, mechanizmus zvolávania, formy hlasovania, aká je uznášanieschopnosť, otázky v rozhodovaní, a iné.
  5. predseda, aké má kompetencie a aká je jeho dĺžka mandátu
  6. hospodárenie a aké sú príjmy z hlavnej a hospodárskej činnosti
  7. zánik OZ
  8. záverečné ustanovenia, čo je súčasťou rozhodnutia rady a kedy nadobúdajú stanovy svoju platnosť a účinnosť

Prečo si vybrať naše videoškolenie?

  1. Videoškolenie obsahuje kvalitný materiál s audio a video stopou v rozsahu 70 minút, ktoré je rozdelené do siedmych častí.
  2. Školenie máte k dispozícii neobmedzene. Môžete si ho pozrieť v ľubovoľnom čase a mieste. 

Získajte kvalitné a praktické informácie v pohodlí vášho domova

Cena videokurzu je 69 EUR 

Materiál na stiahnutie 

Po vyplnení formulára obdržíte informácie k platbe a ďalšími krokmi k zhliadnutiu videokurzu.