Kalkulácie a rozpočty MVO 

Komu je kurz určený? 

Manažérom, ekonómom, účtovníkom, ktorí sa chcú orientovať v zložitej problematike kalkulovania a rozpočtovania, navyše doplnený o transferové oceňovanie. Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal analyzovať náklady svojich činností a aktivít, ako je poskytovanie vzdelávacích, sociálnych a zdravotných služieb, ako aj realizácie projektov. Absolvent bude vedieť plánovať a kontrolovať svoje príjmy a náklady s cieľom zabezpečiť vyrovnané hospodárenie MNO.

Naučte sa plánovať a kontrolovať svoje príjmy s nákladami 

Čo sa vďaka videokurzu naučíte?

  1. Vzťah kalkulácie, rozpočtovníctva a účtovníctva
  2. Kalkulácie (druhy kalkulácií, kalkulačný vzorec, členenie nákladov v kalkulácii, metódy kalkulácie)
  3. Kalkulačná dokumentácia (kalkulačné listy, kalkulačné záznamy)
  4. Náklady služby (hodnota poskytovanej služby) a tvorba ceny  (náklady na produkciu)
  5. Kontroling (oblasť plánovania, oblasť kontroly)
  6. Analýza nákladov podľa druhu poskytovaných služieb (produktu)
  7. Tvorba a hodnotenie rozpočtov.

Získajte kvalitné a praktické informácie v pohodlí vášho domova

Cena videokurzu je 69 EUR 

Čo je zahrnuté v cene? 

  • 2 hodiny spoločných konzultácii cez aplikáciu ZOOM s lektorkou kurzu, Ing. Magda Veselská, PhD., Dip. Mgmt je renomovanou odborníčkou v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych organizácií s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami.
  • kvalitný výukový materiál. 

Úvod

Po vyplnení formulára obdržíte informácie k platbe a ďalšími krokmi k zhliadnutiu videokurzu.