Workshop – strategický a projektový manažment

 

Účasť na workshope je BEZPLATNÁ!

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí chcú strategicky myslieť – pre lídrov, riadiacich pracovníkov, ekonómov, účtovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov v neziskových organizáciách.

Každá nezisková organizácia, ktorá poskytuje služby alebo podporuje všeobecne prospešný účel, je založená/zriadená za určitým cieľom a účelom. Jej úspech a stabilita stojí a padá na ĽUĎOCH pod vedením lídra. Žiadny líder na čele neziskovej organizácie nemôže fungovať bez dlhodobej vízie, stratégie a spôsobu, ako ju naplniť. Keď má líder víziu a dokáže pre ňu nadchnúť ľudí, radi k nemu pridajú.

Stratégia je cesta, ktorú si zvolíte, aby ste dorazili ku svojmu dlhodobému cieľu alebo vízii.

Ako pracovať so stratégiou, ako ju vytvoriť a ako ju napĺňať v dnešnej hektickej dobe sa dozviete na tomto workshope, ktorý je  základom pre používanie  ďalších ekonomických nástrojov efektívneho riadenia neziskových organizácií.

Na workshope sa dozviete:

  • AKÝ je  rozdiel  medzi  strategickým  plánom,  strategickým  manažmentom a projektovým manažmentom,
  • AKO vypracovať strategický plán so zapojením viacerých aktérov,
  • ČO je výsledkom strategického plánu,
  • AKO pracovať so stratégiou pri nestabilite neziskového prostredia,
  • AKÉ sú základné fázy procesu strategického manažmentu,
  • AKÉ sú základné fázy procesu projektového manažmentu.

Workshop je zameraný prakticky. Súčasťou sú konkrétne návody, ako pristupovať k strategickému vedeniu, príklady a príbehy z reálnych neziskových organizácií.

Cieľom a zmyslom celého workshopu je pomôcť vám zistiť, čo potrebujete k tomu, aby ste realizovali vašu víziu a ciele pomocou silných stratégií zameraných na výsledky s dopadom a na motiváciu ľudí.

STRATÉGIA tvorí základ pre implementáciu ďalších nástrojov.

Lokalita a dátum konania workshopu

Trenčín (Centrum pre rodinu Trenčín, Farská 52/12, 911 01)16.12.2019
Košice (Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77)10.1.2020
Bratislava (Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10)13.1.2020
Prešov (GRÉCKOKATOLÍCKY KŇAZSKÝ SEMINÁR P.P.GOJDIČA, Sládkovičova 5981/23, 080 01)17.1.2020
Nitra (Diecézna Charita Nitra, Samova 978/4, 949 01)23.1. 2019
Banská Bystrica (Slovenské Misijné Hnutie, D. Skuteckého 117/4, 974 01)29.1.2019
Žilina (Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01)30.1.2020
Trnava (ARCIBISKUPSKÝ ÚRAD, Jána Hollého 384/10, 917 01)17.2. 2019

Lektori: Mgr. Danica Hullová, Ing. Zuzana Ondková,  Ing. Branislav Jovankovič, Ing. Branislav Strečanský.