• Videoškolenie obsahuje kvalitný materiál s audio a video stopou v rozsahu 70 minút, ktoré je rozdelené do siedmych častí.
  • Školenie máte k dispozícii neobmedzene. Môžete si ho pozrieť v ľubovoľnom čase a mieste. 

O KURZE

Čo sa vďaka videoškoleniu naučíte?

Kompletné vysvetlenie a návod na napísanie stanov občianskeho združenia:

• úvodné ustanovenia
• poslanie
• členstvo
• najvyšší orgán, kedy a kde zasadá, mechanizmus zvolávania, formy hlasovania, aká je uznášanieschopnosť, otázky v rozhodovaní, a iné.
• predseda, aké má kompetencie a aká je jeho dĺžka mandátu
• hopodárenie a aké sú príjmy z hlavnej a hospodárskej činnosti
• zánik OZ

• záverečné ustanovenia, čo je súčasťou rozhodnutia rady a kedy nadobúdajú stanovy svoju platnosť a účinnosť

Prečo si vybrať naše videoškolenie?

Videoškolenie obsahuje kvalitný materiál s audio a video stopou v rozsahu 70 minút, ktoré je rozdelené do siedmych častí.

Školenie máte k dispozícii neobmedzene. Môžete si ho pozrieť v ľubovoľnom čase a mieste. 

Úvod do video-kurzu:

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Materiál na stiahnutie: 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Cena: 39€

Cena zahŕňa: 

Kvalitný materiál s audio a video stopou v rozsahu 70 minút, ktoré je rozdelené do siedmych častí.

Po vyplnení formulára obdržíte informácie k platbe a ďalšími krokmi k zhliadnutiu videokurzu.