Záznam zo školenia: Verejné obstarávanie

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Zuzana Gajdošová

Ing. Zuzana Gajdošová je odborníčkou v oblasti verejného obstarávania pre neziskový sektor. 

 

Čo sa na školení naučíte?

- Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného obstarávateľa

- Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

- Predpokladaná hodnota zákazky

- Finančné limity

- Opis predmetu zákazky

- Zákazky malého rozsahu

- Zákazky s nízkou hodnotou

- Podmienky účasti 

- Osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie, technická a odborná spôsobilosť

- Konflikt záujmov

- Súťažné podklady podľa zákona o verejnom obstarávaní

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Informačné povinnosti a archivácia

- Najčastejšie nedostatky vo VO

Čo školením získate?

- Školenie je zamerané na objasnenie pravidiel a postupov pre zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona o verejnom     obstarávaní,  ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb.
- Súčasťou školenia sú príklady z praxe s aplikáciou zmien zákona o verejnom obstarávaní.

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka na verejné obstarávanie Ing. Zuzana Gajdošová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene záznamu

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Prístup k videozáznamu

Prístup k videozáznamu získate automaticky po vyplnení registračného formulára a zaplatení faktúry.