Školenie: Verejné financie v organizáciách nezriadených za účelom podnikania

O ŠKOLENÍ

Lektorky:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Analytička, ekonómka s bohatými skúsenosťami v oblasti ekonomiky, účtovníctva, finančného manažmentu, riadenia neziskových organizácií a služieb vo verejnom záujme. Je autorkou odborných článkov a publikácií pre organizácie nezriadené za účelom podnikania.

 

Ing. Eva Rybárová

Expert so zameraním na ekonomiku, reporting, účtovníctvo, rozpočtovníctvo a analýzy. Okrem ôsmich rokov pôsobenia v štátnej sfére v oblasti rozpočtu a ekonomickej diplomacie má skúsenosti so zavádzaním nových účtovných informačných systémov, reportingom údajov pre TOP manažment medzinárodných firiem a štatutárnym auditom v podmienkach SR. 

 

Ing. Zuzana Gajdošová

Ing. Zuzana Gajdošová je odborníčkou v oblasti verejného obstarávania pre neziskový sektor. 

 

Čo sa na školení naučíte?

·       Čo sú to verejné financie a verejné prostriedky?

·       Legislatívny rámec a možnosti požitia verejných prostriedkov neziskovými organizáciami

·       Vplyv použitia verejných prostriedkov na finančné riadenie neziskových organizácií

·       Záväznosť rozpočtových pravidiel v neziskových organizáciách

·       Verejné obstarávanie

Komu je školenie určené?

·       Ekonómom, účtovníkom

·       Finančným manažérom

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás budú sprevádzať expertky na problematiku RNDr. Ing. Marcela Dobešová, Ing. Eva Rybárová, Ing. Zuzana   Gajdošová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE/ Zo školenia bude k dispozícii záznam
Termín:14.7.2022
Cena:69€
Rozsah:6 hodín
Začiatok:8:30

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár