Školenie: Ukončenie roka v mzdovej účtarni a zmeny v roku 2023

O ŠKOLENÍ

Lektor: Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 27-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti  sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti  mzdového účtovníctva.

Čo sa na školení naučíte?

1. tuzemská pracovná cesta
- definícia pracovnej cesty
- osoby s nárokom na cestovné náhrady
- plnenia pri tuzemskej pracovnej ceste
- zmeny v sadzbách stravného pri tuzemskej pracovnej ceste
- krátenie stravného
- použitie súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste - zmeny sadzby
2. Stravovanie zamestnancov
- povinnosť zamestnávateľa
- spôsoby zabezpečenia stravovania
- stravné lístky - zmena od 1.5.
- finančný príspevok na stravu - zmena od 1.5.

Komu je školenie určené?

- Pracovníkom neziskovej organizácie
- Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka Júlia Pšenková

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE/ Zo školenia bude vyhotovený záznam
Termín:16.6.2022
Cena:49€
Rozsah:4 hodiny
Začiatok:8:30

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár