Školenie: Účtovná závierka v neziskovej organizácii účtujúcej v podvojnom účtovníctve a novela zákona o účtovníctve

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Jana Vršková

Dlhodobo sa venuje koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva neziskových organizácií. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov so zameraním na oblasť podvojného účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Pracuje ako hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Účtovná uzávierka – inventarizácia, účty, ktoré nesmú mať zostatky, zúčtovanie dotácií, podiely zaplatenej dane, rezervy

 a opravné položky, účty časového rozlíšenia.

- Zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a jej schvaľovanie.
- Vyhotovenie výročnej správy, overenie účtovnej závierky a výročnej správy audítorom.
- Zverejňovanie účtovnej závierky jej uložením do registra účtovných závierok.

- Novela zákona o účtovníctve (ČPT 635) – zmeny, ktoré sa týkajú neziskových organizácií.

- Elektronické ukladanie účtovných závierok do registra účtovných závierok.

- Obsah výročnej správy – občianske združenia a cirkevné organizácie.

- Inventarizácia zásob.

- Novelizácia podmienok pre elektronické vedenie účtovníctva.

- Zodpovedanie otázok z praxe

Komu je školenie určené?

- Pracovníkom neziskovej organizácie
- Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka  Ing. Jana Vršková

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE/ Zo školenia bude vyhotovený záznam
Termín:12.11.2021
Cena:79€
Rozsah:5 hodín
Začiatok:9:00

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár