Školenie: Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve neziskových organizácií

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Ingrid Šalkovičová

Ing. Ingrid Šalkovičová pracuje na Odbore pre legislatívu a metodiku účtovníctva Ministerstva financií Slovenskej republiky ako hlavný štátny radca v oblasti jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Je autorkou mnohých odborných článkov v oblasti jednoduchého účtovníctva neziskových organizácií.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Legislatívny rámec jednoduchého účtovníctva

- Špecifické účtovné prípady a ich vplyv na účtovnú závierku
- Účtovná uzávierka
- Zostavenie účtovnej závierky

- Elektronické ukladanie účtovnej závierky do registra účtovných závierok
- Zodpovedanie otázok z praxe

Komu je školenie určené?

- Účtovníčkam, účtovníkom pracujúcim neziskových organizáciách účtujúcich v jednoduchom účtovníctve
- Každému, kto sa zaujíma o problematiku špecifík účtovania v jednoduchom účtovníctve

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka  Ing. Ingrid Šalkovičová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE
Termín:30.11.2021
Cena:50 EUR
Rozsah:3 hodiny
Začiatok:9:00

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár