Školenie: Špecifiká účtovania v súkromnej, cirkevnej škole, školskom zariadení

O ŠKOLENÍ

Lektor:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Je autorkou odborných článkov a publikácií pre organizácie nezriadené za účelom podnikania, autorkou e-learningového vzdelávania „Finančné riadenie projektov“, „Podvojné účtovníctvo pre organizácie nezriadené za účelom podnikania“. Má dlhoročné praktické skúsenosti s účtovníctvom a finančným riadením neziskových organizácií, hlavne s viaczdrojovým financovaním, ktoré je typické pre organizácie nezriadené za účelom podnikania. Je lektorkou akreditovaných kurzov účtovníctva a spoluautorkou odbornej publikácie „Praktická príručka pre organizácie nezriadené za účelom podnikania účtujúce v podvojnom účtovníctve“ a autorkou odbornej príručky „Rukoväť účtovníka v neštátnych školách“. V súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom financií pri koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav a metodických usmernení na celoštátnej úrovni.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Legislatívny rámec ekonomickej agendy súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení

- Postupy účtovania – vybrané účtovné prípady
- Viaczdrojové financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a ich vplyv na finančné riadenie v súlade so   zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
- Hospodárenie školy (hlavná, ekonomická a podnikateľská činnosť)
- Zodpovedanie otázok z praxe

Komu je školenie určené?

- účtovníčkam, účtovníkom pracujúcich v súkromných, cirkevných školách a školských zariadeniach 
- každému, kto sa zaujíma o problematiku špecifík účtovania

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka na ekonomiku RNDr. Ing. Marcela Dobešová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE
Termín:7.10.2021
Cena:50 EUR
Rozsah:6 hodín
Začiatok:8:30

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár