Školenie: Špecifiká účtovania a hospodárenie v cirkevných organizáciách

O ŠKOLENÍ

Lektor:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Je autorkou odborných článkov a publikácií pre organizácie nezriadené za účelom podnikania, autorkou e-learningového vzdelávania „Finančné riadenie projektov“, „Podvojné účtovníctvo pre organizácie nezriadené za účelom podnikania“. Má dlhoročné praktické skúsenosti s účtovníctvom a finančným riadením neziskových organizácií, hlavne s viaczdrojovým financovaním, ktoré je typické pre organizácie nezriadené za účelom podnikania. Je lektorkou akreditovaných kurzov účtovníctva a spoluautorkou odbornej publikácie „Praktická príručka pre organizácie nezriadené za účelom podnikania účtujúce v podvojnom účtovníctve“ a autorkou odbornej príručky „Rukoväť účtovníka v neštátnych školách“. V súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom financií pri koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav a metodických usmernení na celoštátnej úrovni.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Hmotno-právne predpisy hospodárenia v cirkevných organizáciách (účtovné, daňové, organizačné)

- Zmeny a doplnenia zákona o účtovníctve a jeho aplikácia v praxi
- Zdroje financovania cirkví a cirkevných spoločnosti, ich dopad na vnútroorganizačné smernice a finančný manažment
- Vybrané príklady z účtovania v neziskových účtovných jednotkách

- Účtovná závierka

- Sociálne služby a cirkevné školy v zriaďovateľskej pôsobnoti cirkví a cirkevných spoločnosti
- Zodpovedanie otázok z praxe

Komu je školenie určené?

- účtovníčkam, účtovníkom pracujúcich v cirkevných orgnizáciách
- každému, kto sa zaujíma o problematiku špecifík účtovania cirkví

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka na ekonomiku RNDr. Ing. Marcela Dobešová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE/ Zo školenia bude k dispozícii záznam
Termín:21.10.2021
Cena:69€
Rozsah:6 hodín
Začiatok:8:30

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár