Záznam školenia

Špecifiká účtovania v súkromnej, cirkevnej škole a školskom zariadení

Cena školenia - 39 Eur

V cene záznamu školenia sú zahrnuté študijné materiály a neobmedzený prístup ku video záznamu.

Čo sa na kurze naučíte?

  1. Legislatívny rámec ekonomickej agendy súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení
  2. Postupy účtovania – vybrané účtovné prípady
  3. Viaczdrojové financovanie súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení a ich vplyv na finančné riadenie v súlade so   zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
  4. Hospodárenie školy (hlavná, ekonomická a podnikateľská činnosť)

Komu je kurz určený?

Ekonómom a účtovníkom, ktorí aktívne spracúvajú účtovníctvo v súkromnej, cirkevnej škole a školskom zariadení.

Prečo si vybrať náš kurz?

  1. Školenie je postavené na dlhoročných odborných skúsenostiach s účtovaním neziskových mimovládnych organizácií.
  2. Lektorka kurzu, RNDr. Ing. Marcela Dobešová je renomovanou odborníčkou v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych neziskových organizácií s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami. Je jednou z mála odborníkov, ktorí sa tejto náročnej oblasti ekonomiky tretieho sektora na Slovensku venujú.
  3. Prijateľná cena
  4. Video si môžete pozrieť v ľubovoľnom čase na ľubovolnom mieste, neobmedzene.

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.