Školenie: Právne minimum štatutára v neziskovej organizácii

O KURZE

Lektor kurzu:

JUDr. Michaela Černáková, BSc.

Advokátka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore a zároveň úradná prekladateľka anglického a slovenského jazyka vedená v zozname prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR. Diplom „doktor práv“ získala na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vo Veľkej Británii vyštudovala tiež 3-ročný študijný program v odbore Obchodný manažment na Cardiff University
s ocenením First Class Honors. Vo svojej advokátskej praxi sa venuje prevažne autorskému právu a ochrane osobnosti vrátane ochrany osobných údajov, riešeniu sporovej agendy v občianskoprávnej i obchodnoprávnej oblasti, a tvorbe i negociácii zmlúv v rôznych právnych odvetviach, aj na medzinárodnej úrovni. Právne služby poskytuje klientom zo súkromného sektora, verejnej správy i organizáciám z tretieho sektora. S presvedčením, že advokácia je nielen povolaním, ale i poslaním, Michaela sa venuje taktiež práci na projektoch zameraných na podporu a ochranu slabších či inklúziu diskriminovaných skupín.

 

Čo sa na kurze naučíte?

- Úvod a vymedzenie hraníc zodpovednosti vo všeobecnosti

- Tvorba stanov, štatútu – ako na to?
- Ako zabezpečiť financovanie
- Ako zazmluvniť personálne zabezpečenie
- Ako nastaviť ochranu osobných údajov
- Na čo si dať pozor pri uzatváraní zmlúv

- Aké najdôležitejšie zmluvy musíme mať uzatvorené?
- Zodpovedanie otázok z praxe

Komu je kurz určený?

- Riaditeľom, manažérom a výkonným pracovníkom (neziskových) organizácií, t.j. osoby zodpovedné

 za vedenie spoločnosti
- každému, kto sa v organizácii podieľa na uzatváraní zmlúv, aby vedel na čo si dať pozor a aby vedel ako zabezpečiť zmluvy, ktoré organizácia potrebuje

Prečo si vybrať náš kurz?

- Kurzom vás bude sprevádzať expertka na zmluvné právo JUDr. Michaela Černáková, BSc.

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE
Termín:4.10.2021
Cena:40€
Rozsah:2 hodiny + prípadná diskusia k danej problematike a zodpovedanie otázok
Začiatok:9:00

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár