Záznam zo školenia: Podvojné účtovníctvo  v neziskových organizáciách

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Jana Vršková

Dlhodobo sa venuje koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva neziskových organizácií. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článkov so zameraním na oblasť podvojného účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Pracuje ako hlavný štátny radca na Ministerstve financií SR.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Špecifické účtovné prípady v sústave podvojného účtovníctva podľa jednotlivých účtových tried

- Vklady zakladateľov, bezodplatne prijatý alebo darovaný dlhodobý majetok, technické zhodnotenie cudzieho dlhodobého majetku uskutočňované neziskovou organizáciou
- Bezodplatne prijaté zásoby, pohľadávky a záväzky v rámci hlavnej činnosti, účtovanie dobrovoľníckej činnosti, prijatie verejných zdrojov, dotácie a jej poskytnutie inému subjektu
- Prijaté a poskytnuté finančné dary fyzickým alebo právnickým osobám
- Účtovanie prijatia a použitia podielov zaplatenej dane (2%), verejná zbierka, sponzorské, osobitné náklady a výnosy v rámci hlavnej činnosti

- Tvorba a účtovanie fondov podľa osobitných predpisov a fondov zo zisku

Komu je školenie určené?

- Pracovníkom neziskovej organizácie, ktorí majú záujem zorientovať sa v problematike účtovníctva
- Účtovníkom pôsobiacim v neziskovej organizácii, ktorí si chcú prehĺbiť svoje vedomosti v oblasti zákona o účtovníctve

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka  Ing. Jana Vršková

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

Prístup k video záznamu

Prístup k videozáznamu získate automaticky po vyplnení registračného formulára a zaplatení faktúry.