Školenie: Kybernetická bezpečnosť a GDPR v online priestore

O ŠKOLENÍ

Lektor: Ing. Milan Antalík

Lektor bezpečnostných riešení
viac ako 20 ročná prax v nasadzovaní a transformácii riadenej bezpečnosti na Slovensku
 
Lektor aktívne prednáša na stredných a vysokých školách na Slovensku. Riadiaci pracovník implentačných a transformačných projektoch v rôznych implemtačných prostrediach.
Lektor je členom „Asociácie kybernetickej bezpečnosti“ stavovskej organizácie informačnej a kybernetickej bezpčnosti.

Úspešné projekty:

·       Integrácia a konsolidácia zabezpečenia bezpečnej prevádzky ICT v prostredí telekomunikčného poskytovateľa

·       Zavádzanie GDPR v prostredí štátnej správy a územnej samosprávy

·       Transformácia podpory systému AML (systém proti praniu špinavých peňazí) v jednej z najväčších českých bánk

·       Implementácia a integrácia AI v prostredí a požiadavkach kybernetického zákona (zákon č.69/2018) v jednom z najväčších ústavov na slovensku

 

Čo sa na školení naučíte?

Tento kurz vám pomôže zorientovať sa v problematike informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Školenie slúži k pochopeniu dôležitosti riadenia informačnej bezpečnosti, vysvetleniu základných pojmov a  jednotlivých technických nástrojov. Oboznámime vás so súčasnou legislatívou, štandardami v oblasti riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti a rozdielmi medzi jednotlivými štandardami. Naučíme vás rozpoznávať riziká pri komunikácii a pri práci s informačnými technológiami, hlavne s počítačmi, mobilnými zariadeniami a internetom a ako sa správať užívateľsky bezpečne.

Komu je školenie určené?

- Školenie je určené pre ľudí zo všetkých pracovných sfér.

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expert Ing. Milan Antalík

- Exkluzívna cena len pre klientov PROFIMVO (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE/ Zo školenia bude vyhotovený záznam
Termín:21.6.2022
Cena:49€
Rozsah:4 hodiny
Začiatok:8:30

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár