Školenie: Komunikácia a biznis etiketa v praxi

Komunikácia trochu inak

(komunikačné zručnosti pre vyššiu efektivitu aj z psychologického hľadiska).

Biznis etiketa v praxi

(budovanie firemnej kultúry, osobný imidž, zásady spoločenského a biznis protokolu, interkulturálne špecifiká pri spolupráci a rokovaniach).

O ŠKOLENÍ

Lektor kurzu:

Ing. Branislav Jovankovič, MBA

Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a postgraduálne medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesionálny titul MBA získal po štúdiu personálneho manažmentu na Cambridge Business School v Prahe. Počas celej 20-ročnej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach a venuje sa manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu. Klientom z radov neziskových organizácií, súkromného sektora i verejných inštitúcií poskytuje individualizované riešenia zamerané na optimalizáciu personálnych a manažérskych procesov, nastavenie personálnej stratégie a rozvoj zamestnancov. Venuje sa moderným trendom v personálnom riadení, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov.

Čo školením získate?

• Úplne nový pohľad na komunikáciu v modernej dobe a jej úskalia.
• Osvojenie si kľúčových zručností k efektívnej komunikácii.
• Množstvo konkrétnych príkladov a praktických ukážok a mnoho iných.

Čo sa na školení naučíte?

• Zmysel komunikácie, prečo vlastne komunikujeme? Druhy komunikácie. Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia. Bežné prejavy pri osobnej komunikácii. Mimika a gestá. Typy osobností a typy temperamentov. Komunikačné zručnosti. Psychológia komunikácie. Kognitívne schopnosti. Efektívna komunikácia vedúcich pracovníkov. Manažérske štýly. Životný cyklus zamestnanca. Vyjednávanie. Asertivita, komplikovaná komunikácia. Elektronická komunikácia, sociálne médiá. Špecifiká komunikácie s rozličnými generáciami. Špecifiká komunikácie s rozličnými
kultúrami. Komunikácia s dobrovoľníkmi.

• Prečo je firemná kultúra dôležitá? Definícia firemnej kultúry. Firemná kultúra a firemná identita. Firemná kultúra a personálna stratégia. Komponenty firemnej kultúry. Firemné hodnoty. Pravidlá správania sa. Symboly, rituály a zvyky. Vzťah k zamestnancom. Atmosféra na pracovisku. Komunikácia. Víťazná firemná kultúra. Toxická firemná kultúra. Typy firemnej kultúry. Osobný imidž. Prečo je imidž dôležitý? Čo je osobný imidž? Faktory osobného imidžu. Fyziologický zjav. Oblečenie a zovňajšok. Charizma a šarm. Neverbálna komunikácia. Verbálna komunikácia. Povaha a temperament. Spoločenská a biznis etiketa. Predstavovanie, oslovovanie, pozdrav, podanie ruky, pobozkanie ruky,
bozkávanie, chôdza a pohyb, v aute, v reštaurácii a pri stolovaní, oblečenie.

Prečo si vybrať naše školenie

- Školením vás bude sprevádzať odborný garant a konzultant v oblasti ľudských zdrojov Ing. Branislav Jovankovič, MBA

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Exkluzivita školenia

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ONLINE FormaKomunikačná platforma ZOOM
Termín:9.11.2021
Cena :79€
Rozsah:7 hodín
Začiatok:8:30

Kurzy sa uskutočnia pri minimálnom počte 10 účastníkov.

 

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

 

 Registračný formulár