Záznam zo školenia: Kalkulácie a kontroling školských jedální súkromných a cirkevných škôl

O KURZE

Lektor školenia:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Je autorkou odborných článkov a publikácií pre organizácie nezriadené za účelom podnikania, autorkou e-learningového vzdelávania „Finančné riadenie projektov“, „Podvojné účtovníctvo pre organizácie nezriadené za účelom podnikania“. Má dlhoročné praktické skúsenosti s účtovníctvom a finančným riadením neziskových organizácií, hlavne s viaczdrojovým financovaním, ktoré je typické pre organizácie nezriadené za účelom podnikania. Je lektorkou akreditovaných kurzov účtovníctva a spoluautorkou odbornej publikácie „Praktická príručka pre organizácie nezriadené za účelom podnikania účtujúce v podvojnom účtovníctve“ a autorkou odbornej príručky „Rukoväť účtovníka v neštátnych školách“. V súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom financií pri koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav a metodických usmernení na celoštátnej úrovni.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Kalkulácie

- Skladová evidencia zásob v školskej jedálni

- Produkcia jedál v školskej jedálne - evidencia, účtovanie

- Hlavná, ekonomická a podnikateľská činnosť

- Inventarizácia v školskej jedálni (fyzická, dokladová)

- Kontrolný systém

- Účtovná evidencia a účtovanie v školskej jedálni

Komu je záznam určený?

- Zamestnancom a pracovníkom školských jedalní
- Každému, kto sa zaujíma o danú problematiku

Prečo si zakúpiť náš záznam?

- Školením vás bude sprevádzať expertka na ekonomiku RNDr. Ing. Marcela Dobešová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Záznam môžete pozerať neobmedzene, kedykoľvek a kdekoľvek

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene záznamu

Prístup k videozáznamu

Prístup k videozáznamu získate automaticky po vyplnení registračného formulára a zaplatení faktúry.