Záznam zo školenia: Jednoduché účtovníctvo cirkví, náboženských spoločností a cirkevných zborov

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Ingrid Šalkovičová

Ing. Ingrid Šalkovičová pracuje na Odbore pre legislatívu a metodiku účtovníctva Ministerstva financií Slovenskej republiky ako hlavný štátny radca v oblasti jednoduchého účtovníctva neziskových účtovných jednotiek. Je autorkou mnohých odborných článkov v oblasti jednoduchého účtovníctva neziskových organizácií.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Legislatívny rámec jednoduchého účtovníctva cirkví, náboženských spoločností a cirkevných zborov

- Aké účtovné knihy je  potrebné používať v jednoduchom účtovníctve
- Špecifické účtovné prípady
- Účtovná uzávierka a účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Komu je školenie určené?

- Účtovníčkam, účtovníkom pracujúcim v cirkvi, náboženských spoločnostiach a cirkevných zboroch
- Každému, kto sa zaujíma o problematiku špecifík účtovania v jednoduchom účtovníctve

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka  Ing. Ingrid Šalkovičová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene záznamu

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Prístup k videozáznamu

Prístup k videozáznamu získate automaticky po vyplnení registračného formulára a zaplatení faktúry.