Záznam zo školenia: Finančný manažment

O ŠKOLENÍ

Lektor:

RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Je autorkou odborných článkov a publikácií pre organizácie nezriadené za účelom podnikania, autorkou e-learningového vzdelávania „Finančné riadenie projektov“, „Podvojné účtovníctvo pre organizácie nezriadené za účelom podnikania“. Má dlhoročné praktické skúsenosti s účtovníctvom a finančným riadením neziskových organizácií, hlavne s viaczdrojovým financovaním, ktoré je typické pre organizácie nezriadené za účelom podnikania. Je lektorkou akreditovaných kurzov účtovníctva a spoluautorkou odbornej publikácie „Praktická príručka pre organizácie nezriadené za účelom podnikania účtujúce v podvojnom účtovníctve“ a autorkou odbornej príručky „Rukoväť účtovníka v neštátnych školách“. V súčasnosti spolupracuje s Ministerstvom financií pri koncepčnej a metodickej činnosti v oblasti účtovníctva, príprave legislatívnych úprav a metodických usmernení na celoštátnej úrovni.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Pevné základy z oblasti finančného manažmentu v neziskových organizáciách

- Oboznámenie sa s finančným plánovaním, finančnými analýzami a finančnou kontrolou
- Úlohy finančného manažmentu v neziskových organizáciách, finančné plánovanie (tvorby rozpočtov, finančné zdroje), finančné  ciele, riadenie finančných procesov
- Finančná analýza
- Finančná kontrola

Komu je školenie určené?

- Manažérom, ekonómom, účtovníčkam, účtovníkom, ktorí chcú spoznať čo je úlohou finančného manažmentu v neziskových organizáciách a chcú sa oboznámiť s finančnými procesmi v neziskových organizáciách.
- Každému, kto sa zaujíma o problematiku finančného manažmentu

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka na finančný manažment RNDr.  Ing. Marcela Dobešová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

Prístup k videozáznamu

Prístup k videozáznamu získate automaticky po vyplnení registračného formulára a zaplatení faktúry.