Školenie: Excel pre ekonómov, finančných a projektových manažérov 

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Magdaléna Veselská, PhD., Dip Mgmt

Je renomovanou odborníčkou v oblasti ekonomiky a riadenia mimovládnych organizácií s dlhoročnými a bohatými skúsenosťami. V súčasnosti vedie semináre a konzultácie v oblasti manažmentu a finančného manažmentu pre mimovládne organizácie v rámci Centra poradenstva a vzdelávania, n.o. Pôsobí tiež ako externý lektor na Lekárskej fakulte UK v rámci špecializačného vzdelávacieho programu Zdravotnícky manažment a financovanie. V minulosti viedla vzdelávací program Riadenie cirkevných a neziskových organizácií na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Pôsobila ako vedúca kurzového tímu Finančný manažment na City Univerzity Bratislava a ako lektor pre The Open University vo Veľkej Británii. Dlhodobo sa venuje problematike hospicovej zdravotnej starostlivosti. Viedla oddelenie analýz a kontrolingu pre hydinárske spoločnosti. Pôsobila vo viacerých hospicoch a sociálnych zariadeniach v správnych orgánoch a ako finančný manažér.

 

Čo sa na školení naučíte?

- Zručnosti práce s pokročilými nástrojmi a funkciami programu MS Excel so zameraním ich využitia v ekonomickej praxi.

- Znalosti potrebné k spracovaniu, analýze a prezentácii ekonomických a súvisiacich štatistických dát.
- Prepojenie teórie s praxou.
- Kvalitný výukový materiál k dispozícii v cene kurzu (konkrétne spracované príklady v MS Excel súboroch).
- Zodpovedanie otázok z praxe

Komu je školenie určené?

- Finančným manažérom, ekonómom, projektovým manažérom, prípadne účtovníkom, ktorí potrebujú spracovávať a analyzovať   ekonomické a štatistické dáta, predkladať výsledky hospodárenia organizácie alebo projektu zainteresovaným stranám   (manažmentu, štátnym a regionálnym orgánom, verejnosti). Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby vedel   pracovať s programom MS Excel na vyššej odbornej úrovni a dokázal využiť jeho zabudované nástroje k vyššej efektívnosti svojej práce. Podmienkou absolvovania kurzu je aspoň základná znalosť programu MS Excel (vkladanie údajov do buniek, základné formátovanie a použitie sumárnych funkcií).

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka Ing. Magdaléna Veselská, PhD., Dip Mgmt

- Kurzy sú prioritne zamerané na spracovanie ekonomických a súvisiacich štatistických údajov programom MS Excel.. Program   kurzu bude prispôsobený konkrétnym potrebách účastníkov.

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE
Termín:23.11.2021
Cena:50 EUR
Rozsah:6 hodín
Začiatok:9:00

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár