Školenie: Ekonomické minimum štatutára

O ŠKOLENÍ

Lektor: Ing. Emília Rybárová - auditorka

Čo sa na školení naučíte? (Témy školenia)

- Účtovníctvo ako zdroj informácií pre manažérske rozhodovanie a riadenie 

- Účtovné knihy a účtovné evidencie z pohľadu štatutára (čo nám chcú oznámiť a na čo nás upozorňujú účtovné knihy?)
- Zdravie a  riziká NO interpretované v účtovných výkazoch (identifikácia rizík a ich vyhodnotenie v ekonomických výkazoch)

- Účtovné sústavy, ich princíp a význam (účtovníctvo podvojné a jednoduché - rozdiel),- inventarizácia a jej náležitosti
- Účtovná  závierka a výročná správa - ich "čítanie - poznaj obsah účtovnej závierky" 

- Interné predpisy účtovnej jednotky,
- Zodpovedanie otázok z praxe

Komu je školenie určené?

- Štatutárom účtovných jednotiek,  interným pracovníkom,

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka Ing. Emília Rybárová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE
Termín:30.9.2021
Cena:50€
Rozsah:4 hodiny
Začiatok:8:00

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár