Školenie: Daňové priznanie typ B a zmeny v ZDP od 1. 1. 2023

O ŠKOLENÍ

Lektor: Ing. Miroslava  Brnová

Autorka má niekoľkoročné skúsenosti s metodikou dane z príjmov fyzických osôb a medzinárodného zdaňovania. V súčasnosti sa venuje predovšetkým práci na zákonoch v oblasti dane z príjmov so zameraním na fyzické osoby. Je lektorka pre špecialistov z finančnej správy a členka lektorského zboru ministerstva financií, lektorka pre SKDP a iné vzdelávacie inštitúcie, autorka odborných článkov do renomovaných odborných publikácií k dani z príjmov fyzických osôb aj v nadväznosti na medzinárodné zdaňovanie. 

Čo sa na školení naučíte?

Tlačivo daňového priznania typ B – zmeny

- Aké príjmy sa uvádzajú do daňového priznania o vylúčené príjmy zo zdanenia

- Charakter príjmov a ich zatriedenie do základov dane (čiastkových základov dane), osobitných základov dane

- Výpočet daňovej povinnosti fyzickej osoby

- Nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus

- Vyplnenie tlačiva daňového priznania – príklad

Zmeny v ZDP od 1.1.2023 v zdanení fyzických osôb

- Oslobodenie príjmov z predaja pozemkov nadobudnutých komasáciou

- Zmeny v nezdaniteľných častiach základu dane

- Zmeny v daňovom bonuse – spočítavanie príjmov oprávnených osôb.

Komu je školenie určené?

- živnostníkom
- účtovníkom

- každému, kto podáva daňové priznanie ako fyzická osoba

Prečo si vybrať naše školenie?

- Školením vás bude sprevádzať expertka Ing. Miroslava Brnová

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Kvalitne spracovaný školiaci materiál v cene kurzu

- Záznam zo školenia

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Forma školenia:ONLINE/ Zo školenia bude vyhotovený záznam
Termín:6.2.2023
Cena:69€
Rozsah:4 hodiny
Začiatok:8:30

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

Registračný formulár