• Ste manažérsky vhodne pripravení na riadenie vašej organizácie?
 • Viete čomu budete čeliť v nastupujúcom krízovom období?
 • Máte skúsenosti s efektívnym vedením a motivovaním ľudí v akýchkoľvek podmienkach?
 • Darí sa vám asertívne a zrozumiteľne komunikovať a vždy viete ako sa máte správať?

Ak ste odpovedali aspoň raz NIE, radi by sme dali do vašej pozornosti našu exkluzívne vyskladanú sériu štyroch kurzov, ktoré vám uľahčia váš profesionálny život.

 • Efektívne riadenie organizácie (“manažérsky rýchlokurz” alebo čo všetko by bolo fajn vedieť pri vedúcej pozícii).
 • Personálny manažment (ako pochopiť, viesť a motivovať ľudí počas krízy a najmä po nej).
 • Komunikácia trochu inak (komunikačné zručnosti pre vyššiu efektivitu aj z psychologického hľadiska).
 • Biznis etiketa v praxi (budovanie firemnej kultúry, osobný imidž, zásady spoločenského a biznis protokolu, interkulturálne špecifiká pri spolupráci a rokovaniach).

Lektor kurzu, Ing. Branislav Jovankovič má 18 rokov skúseností z manažérskeho a personálneho poradenstva, radil desiatkam subjektov vrátane komerčných firiem, neziskových organizácií či verejných inštitúcií (aj počas krízových období). Bol personálnym riaditeľom väčších i menších spoločností, pozná regionálne odlišnosti a zažil protokolárne podujatia na diplomatickej i obchodnej úrovni. Už niekoľko rokov úspešne školí uvedené témy a preto sme radi, že práve Braňo nám pomôže, aby sme sa naučili profesionalite a efektivite.    

Čo kurzmi získate?

 • Predstavu o zručnostiach, ktoré si vyžaduje efektívne riadenie.
 • Rady a tipy ako riadiť efektívne.
 • Ovládanie základných procesov v personálnom riadení so špecifickým dôrazom na vedenie, riadenie a motivovanie zamestnancov, spolupracovníkov alebo dobrovoľníkov organizácie.
 • Úplne nový pohľad na komunikáciu v modernej dobe a jej úskalia.
 • Osvojenie si kľúčových zručností k efektívnej komunikácii.
 • Množstvo konkrétnych príkladov a praktických ukážok a mnoho iných. 

Získajte komplexný prehľad o najdôležitejších oblastiach riadenia organizácie.

Čo sa na kurzoch naučíte?

 • Systém riadenia, stratégia a strategické riadenie. Misia, vízia a hodnoty. Firemná kultúra. Organizačná štruktúra. Organizácia práce. Riadenie kvality, riadenie výkonnosti a riadenie efektívnosti. Procesný manažment, projektový manažment, personálny manažment (riadenie ľudských zdrojov). Finančný manažment. Manažment zmeny (change management). Krízový manažment. Znalostný manažment (knowledge management) a inovácie. Manažérska komunikácia. Manažérsky reporting.
 • Riadenie ľudských zdrojov v organizácii. Základná terminológia. Analýza stavu riadenia ľudí v organizácii. Manažérske štýly a postupy. Rozdiel medzi riadením a vedením, manažérom a lídrom. Personálna stratégia a jej súčasti. Základné personálne procesy, nábor, selekcia, výber a adaptácia. Riadenie, vedenie a hodnotenie. Rozvoj, rast a vzdelávanie. Odmeňovanie, motivácia, benefity, spokojnosť a angažovanosť. HR značka. HR marketing. Spoločenská zodpovednosť. Kultúra spoločnosti, fluktuácia a jej dôvody. Životný cyklus zamestnanca. Rovnováha pracovného a osobného života (Work-Life Balance). Generácie zamestnancov a špecifický prístup k nim. Špecifiká vedenia a motivovania dobrovoľníkov, novodobé trendy a budúce výzvy riadenia a vedenia ľudí.
 • Zmysel komunikácie, prečo vlastne komunikujeme? Druhy komunikácie. Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia. Bežné prejavy pri osobnej komunikácii. Mimika a gestá. Typy osobností a typy temperamentov. Komunikačné zručnosti. Psychológia komunikácie. Kognitívne schopnosti. Efektívna komunikácia vedúcich pracovníkov. Manažérske štýly. Životný cyklus zamestnanca. Vyjednávanie. Asertivita, komplikovaná komunikácia. Elektronická komunikácia, sociálne médiá. Špecifiká komunikácie s rozličnými generáciami. Špecifiká komunikácie s rozličnými kultúrami. Komunikácia s dobrovoľníkmi.
 • Prečo je firemná kultúra dôležitá? Definícia firemnej kultúry. Firemná kultúra a firemná identita. Firemná kultúra a personálna stratégia. Komponenty firemnej kultúry. Firemné hodnoty. Pravidlá správania sa. Symboly, rituály a zvyky. Vzťah k zamestnancom. Atmosféra na pracovisku. Komunikácia. Víťazná firemná kultúra. Toxická firemná kultúra. Typy firemnej kultúry. Osobný imidž. Prečo je imidž dôležitý? Čo je osobný imidž? Faktory osobného imidžu. Fyziologický zjav. Oblečenie a zovňajšok. Charizma a šarm. Neverbálna komunikácia. Verbálna komunikácia. Povaha a temperament. Spoločenská a biznis etiketa. Predstavovanie, oslovovanie, pozdrav, podanie ruky, pobozkanie ruky, bozkávanie, chôdza a pohyb, v aute, v reštaurácii a pri stolovaní, oblečenie.

Organizačné pokyny

Miesto konania:Žilina, Bratislava (podľa záujmu)
Termín:10.9. 2020, 18.9.2020, 24.9.2020, 30.9.2020
Cena :369 EUR
Rozsah:32 hodín

Kurzy sa uskutočnia pri minimálnom počte 10 účastníkov. Záujemcov budeme priebežne kontaktovať.

V prípade záujmu o konkrétny kurz nás prosím kontaktujte. Cena jedného kurzu je 119 EUR. 

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Miesto konania