• Ste manažérsky vhodne pripravení na riadenie vašej organizácie?
  • Viete čomu budete čeliť v nastupujúcom krízovom období?
  • Máte skúsenosti s efektívnym vedením a motivovaním ľudí v akýchkoľvek podmienkach?
  • Darí sa vám asertívne a zrozumiteľne komunikovať a vždy viete ako sa máte správať?

Ak ste odpovedali aspoň raz NIE, radi by sme dali do vašej pozornosti našu exkluzívne vyskladanú , 

SÉRIU ŠTYROCH KURZOV,

ktoré vám uľahčia váš profesionálny život.

Efektívne riadenie organizácie

("manažérsky rýchlokurz" alebo čo všetko by bolo fajn vedieť pri vedúcej pozícii).

Personálny manažment

(ako pochopiť, viesť a motivovať ľudí počas krízy a najmä po nej).

Komunikácia trochu inak

(komunikačné zručnosti pre vyššiu efektivitu aj z psychologického hľadiska).

Biznis etiketa v praxi

(budovanie firemnej kultúry, osobný imidž, zásady spoločenského a biznis protokolu, interkulturálne špecifiká pri spolupráci a rokovaniach).

O KURZE

Lektor kurzu:

Ing. Branislav Jovankovič

Ing. Branislav Jovankovič má 18 rokov skúseností z manažérskeho a personálneho poradenstva, radil desiatkam subjektov vrátane komerčných firiem, neziskových organizácií či verejných inštitúcií (aj počas krízových období). Bol personálnym riaditeľom väčších i menších spoločností, pozná regionálne odlišnosti a zažil protokolárne podujatia na diplomatickej i obchodnej úrovni. Už niekoľko rokov úspešne školí uvedené témy a preto sme radi, že práve Braňo nám pomôže, aby sme sa naučili profesionalite a efektivite.

Čo kurzmi získate?

• Predstavu o zručnostiach, ktoré si vyžaduje efektívne riadenie.
• Rady a tipy ako riadiť efektívne.
• Ovládanie základných procesov v personálnom riadení so špecifickým dôrazom na vedenie, riadenie a motivovanie             zamestnancov, spolupracovníkov alebo dobrovoľníkov organizácie.
• Úplne nový pohľad na komunikáciu v modernej dobe a jej úskalia.
• Osvojenie si kľúčových zručností k efektívnej komunikácii.
• Množstvo konkrétnych príkladov a praktických ukážok a mnoho iných.

Čo sa na kurzoch naučíte?

• Systém riadenia, stratégia a strategické riadenie. Misia, vízia a hodnoty. Firemná kultúra. Organizačná štruktúra. Organizácia práce. Riadenie kvality, riadenie výkonnosti a riadenie efektívnosti. Procesný manažment, projektový manažment, personálny manažment (riadenie ľudských zdrojov). Finančný manažment. Manažment zmeny (change management). Krízový manažment. Znalostný manažment (knowledge management) a inovácie. Manažérska komunikácia. Manažérsky reporting.

• Riadenie ľudských zdrojov v organizácii. Základná terminológia. Analýza stavu riadenia ľudí v organizácii. Manažérske štýly a postupy. Rozdiel medzi riadením a vedením, manažérom a lídrom. Personálna stratégia a jej súčasti. Základné personálne procesy, nábor, selekcia, výber a adaptácia. Riadenie, vedenie a hodnotenie. Rozvoj, rast a vzdelávanie. Odmeňovanie, motivácia, benefity, spokojnosť a angažovanosť. HR značka. HR marketing. Spoločenská zodpovednosť. Kultúra spoločnosti, fluktuácia a jej dôvody. Životný cyklus zamestnanca. Rovnováha pracovného a osobného života (Work-Life Balance). Generácie zamestnancov a špecifický prístup k nim. Špecifiká vedenia a motivovania dobrovoľníkov, novodobé trendy a budúce výzvy riadenia a vedenia ľudí.

• Zmysel komunikácie, prečo vlastne komunikujeme? Druhy komunikácie. Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia. Bežné prejavy pri osobnej komunikácii. Mimika a gestá. Typy osobností a typy temperamentov. Komunikačné zručnosti. Psychológia komunikácie. Kognitívne schopnosti. Efektívna komunikácia vedúcich pracovníkov. Manažérske štýly. Životný cyklus zamestnanca. Vyjednávanie. Asertivita, komplikovaná komunikácia. Elektronická komunikácia, sociálne médiá. Špecifiká komunikácie s rozličnými generáciami. Špecifiká komunikácie s rozličnými
kultúrami. Komunikácia s dobrovoľníkmi.

• Prečo je firemná kultúra dôležitá? Definícia firemnej kultúry. Firemná kultúra a firemná identita. Firemná kultúra a personálna stratégia. Komponenty firemnej kultúry. Firemné hodnoty. Pravidlá správania sa. Symboly, rituály a zvyky. Vzťah k zamestnancom. Atmosféra na pracovisku. Komunikácia. Víťazná firemná kultúra. Toxická firemná kultúra. Typy firemnej kultúry. Osobný imidž. Prečo je imidž dôležitý? Čo je osobný imidž? Faktory osobného imidžu. Fyziologický zjav. Oblečenie a zovňajšok. Charizma a šarm. Neverbálna komunikácia. Verbálna komunikácia. Povaha a temperament. Spoločenská a biznis etiketa. Predstavovanie, oslovovanie, pozdrav, podanie ruky, pobozkanie ruky,
bozkávanie, chôdza a pohyb, v aute, v reštaurácii a pri stolovaní, oblečenie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ONLINE FormaKomunikačná platforma ZOOM
Termín:Kurz sa otvára pri minimálnom počte účastníkov 10
Cena :299 EUR
Rozsah:32 hodín

Registrácia nie je záväzná. 

 

Kurzy sa uskutočnia pri minimálnom počte 10 účastníkov. Záujemcov budeme priebežne kontaktovať.

V prípade záujmu o konkrétny kurz nás prosím kontaktujte. Cena jedného kurzu samostatne je 119 EUR. 

 

 

 REGISTRAČNÝ FORMULÁR