Workshop – rozpočtovníctvo a kalkulácie

 

Účasť na workshope je bezplatná!

 

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre  tých,  ktorí  sa  zaoberajú  rozpočtami  a  cenotvorbou  –  pre  manažérov, ekonómov, účtovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Mnohým neziskovým organizáciám stanovuje hmotno-právny predpis, na základe ktorého vznikli, zostavovať rozpočet. Rozpočtovníctvo je hlavným nástrojom finančného riadenia. Je zamerané na stanovenie budúcich nákladov, výnosov, hospodárskeho výsledku, príjmov a výdajov, ktoré vyplývajú z dlhodobých i krátkodobých cieľov neziskovej organizácie a na kontrolu plnenia týchto cieľov.

Rozpočty a kalkulácie sú dôležitým nástrojom efektívneho riadenia, na kontrolu hospodárnosti jednotlivých činnosti, pri stanovení cien produktov, pri zostavovaní rozpočtov, pri cenovom rozhodovaní a podobne.

Na workshope sa dozviete:

  • AKO rozpočtovať náklady verejno-prospešnej služby,
  • AKO rozpočtovať nákladov prevádzky budovy,
  • AKO vyčísliť náklady na kalkulačnú jednotku pobytového zariadenia,
  • AKO vyčísliť náklady na kalkulačnú jednotku stravovacieho zariadenia,
  • AKO vyčísliť náklady na kalkulačnú jednotku poskytovanej služby,
  • AKO zostaviť ročný rozpočet neziskovej organizácie.

Workshop  je  zameraný  prakticky.  Súčasťou  sú  konkrétne  návody,  ako  pristupovať k rozpočtom a kalkuláciám, príklady vypracované v exceli.

Cieľom a  zmyslom  celého  workshopu  je  názorne  ukázať,  ako  sa  robia  rozpočty a kalkulácie v neziskových organizáciách so špecifickým zmeraním na:

1.sociálne služby a zdravotnú starostlivosť,
2.súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia,
3.povinnosť zostavovať  rozpočet  (neziskové  organizácie  poskytujúce  všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a ostatné).

 

Lokalita a dátum konania workshopu

Prešov19.2.2020 (zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
ŽIlina27.2.2020 (zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Trnava 3.3.2020 (zameranie na organizácie, ktoré majú zo zákona povinnosť rozpočtu napr. nadácie, ...). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Banská Bystrica 4.3.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
Trenčín5.3.2020 (zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
ONLINE FORMA22.10.2020 (zameranie na súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
ONLINE FORMA23.10. 2020 (zameranie na sociálne služby a zdravotnú starostlivosť). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.
ONLINE FORMA30.10.2020 (zameranie na organizácie, ktoré majú zo zákona povinnosť rozpočtu napr. nadácie, ...). Predpokladaná doba trvania: 8:30-16:30 hod.