Kompletná ponuka školení, ktoré vám vieme zabezpečiť. 

V prípade záujmu o konkrétne školenie nás neváhajte kontaktovať.

  Oblasť            Názov školenia

Účtovníctvo, daneÚčtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych neziskových organizáciách za rok 2021
Účtovníctvo, daneDPH a neziskové organizácie
Účtovníctvo, daneÚčtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov MNO, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení za rok 2021
Účtovníctvo, daneDaň z príjmov neziskových organizácií
Účtovníctvo, daneZdaňovanie a hospodárenie v mimovládnych organizáciách
Účtovníctvo, daneÚčtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení
Účtovníctvo, ekonomikaŠpecifiká účtovania a ekonomika MNO
Účtovníctvo, ekonomikaPodrobné špecifiká účtovania a ekonomika cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení (dvojdňový kurz)
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika neinvestičných fondov
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika politických strán a politických hnutí
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika cirkví a náboženských spoločnosti
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika nadácií
ÚčtovníctvoÚčtovníctvo a kalkulácie v školských jedálňach
ÚčtovníctvoEkonomicko-právne minimum manažéra v neštátnej škole
ÚčtovníctvoZáklady podvojného účtovníctva v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (dvojdňový kurz)
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
ÚčtovníctvoJednoduché účtovníctvo v MNO
ÚčtovníctvoEkonomika pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (dvojdňový kurz)
ÚčtovníctvoPodvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania ( večerný kurz 6 prednášok)
ÚčtovníctvoJednoduché účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
ÚčtovníctvoPodvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (trojdňové)
ÚčtovníctvoPodvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (cyklus 6 prednášok)
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika súkromných a cirkevných škôl
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení
ÚčtovníctvoPodvojné účtovníctvo MNO pre začiatočníkov (dvojdňový kurz)
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika občianskych združení
ÚčtovníctvoKalkulácie a rozpočty v neziskových organizáciách
ÚčtovníctvoJednoduché účtovníctvo pre farnosti
FinancovanieFinančný manažment mimovládnych organizácií
FinancovanieÚvod do fundraisingu a marketingu mimovládnych organizácií
FinancovanieKalkulácie a rozpočty v MNO
FinancovanieVerejné financie v mimovládnych organizáciách
FinancovanieStrategické plánovanie (dvojdňový kurz)
FinancovanieFinančný manažment mimovládnych neziskových organizácií (akreditovaný)
FinancovanieTypológia mimovládnych organizácií a ich špecifiká
FinancovanieFundraising mimovládnych organizácií (dvojdňový kurz)
FinancovanieMarketing mimovládnych organizácií (dvojdňový kurz)
FinancovanieProjektový manažment (štvordňový kurz)
FinancieKalkulácie a rozpočty v MNO (aj z pohľadu transferového oceňovania)
Ľudské zdrojeStrategický manažment
Ľudské zdrojeEfektívne riadenie organizácie
Ľudské zdrojeOrganizačná kultúra
Ľudské zdrojeEtiketa a spoločenský protokol
Ľudské zdrojeKOMUNIKÁCIA TROCHU INAK… (Komunikačné zručnosti)
Ľudské zdrojeEfektívne vedenie ľudí (základy personálneho manažmentu)
Verejná správaVerejné obstarávanie pre verejných obstarávateľov, podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z.
Verejná správaVerejné obstarávanie, elektronické trhovisko
Ekonomika, právo, VOEkonomicko – právne minimum v MNO
EkonomikaExcel pre ekonómov, finančných a projektových manažérov

Zostaňte s nami v spojení a nezmeškajte atraktívne ponuky "šité na mieru" pre neziskový sektor.