Kompletná ponuka školení, ktoré vám vieme zabezpečiť. 

V prípade záujmu o konkrétne školenie nás neváhajte kontaktovať.

  Oblasť            Názov školenia

Účtovníctvo, daneÚčtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov v mimovládnych neziskových organizáciách za rok 2021
Účtovníctvo, daneDPH a neziskové organizácie
Účtovníctvo, daneÚčtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov MNO, súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení za rok 2021
Účtovníctvo, daneDaň z príjmov neziskových organizácií
Účtovníctvo, daneZdaňovanie a hospodárenie v mimovládnych organizáciách
Účtovníctvo, daneÚčtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení
Účtovníctvo, ekonomikaŠpecifiká účtovania a ekonomika MNO
Účtovníctvo, ekonomikaPodrobné špecifiká účtovania a ekonomika cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení (dvojdňový kurz)
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika neinvestičných fondov
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika politických strán a politických hnutí
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika cirkví a náboženských spoločnosti
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika nadácií
ÚčtovníctvoÚčtovníctvo a kalkulácie v školských jedálňach
ÚčtovníctvoEkonomicko-právne minimum manažéra v neštátnej škole
ÚčtovníctvoZáklady podvojného účtovníctva v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (dvojdňový kurz)
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
ÚčtovníctvoJednoduché účtovníctvo v MNO
ÚčtovníctvoEkonomika pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb (dvojdňový kurz)
ÚčtovníctvoPodvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania ( večerný kurz 6 prednášok)
ÚčtovníctvoJednoduché účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania
ÚčtovníctvoPodvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (trojdňové)
ÚčtovníctvoPodvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (cyklus 6 prednášok)
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika súkromných a cirkevných škôl
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení
ÚčtovníctvoPodvojné účtovníctvo MNO pre začiatočníkov (dvojdňový kurz)
ÚčtovníctvoŠpecifiká účtovania a ekonomika občianskych združení
ÚčtovníctvoKalkulácie a rozpočty v neziskových organizáciách
ÚčtovníctvoJednoduché účtovníctvo pre farnosti
FinancovanieFinančný manažment mimovládnych organizácií
FinancovanieÚvod do fundraisingu a marketingu mimovládnych organizácií
FinancovanieKalkulácie a rozpočty v MNO
FinancovanieVerejné financie v mimovládnych organizáciách
FinancovanieStrategické plánovanie (dvojdňový kurz)
FinancovanieFinančný manažment mimovládnych neziskových organizácií (akreditovaný)
FinancovanieTypológia mimovládnych organizácií a ich špecifiká
FinancovanieFundraising mimovládnych organizácií (dvojdňový kurz)
FinancovanieMarketing mimovládnych organizácií (dvojdňový kurz)
FinancovanieProjektový manažment (štvordňový kurz)
FinancieKalkulácie a rozpočty v MNO (aj z pohľadu transferového oceňovania)
Ľudské zdrojeStrategický manažment
Ľudské zdrojeEfektívne riadenie organizácie
Ľudské zdrojeOrganizačná kultúra
Ľudské zdrojeEtiketa a spoločenský protokol
Ľudské zdrojeKOMUNIKÁCIA TROCHU INAK… (Komunikačné zručnosti)
Ľudské zdrojeEfektívne vedenie ľudí (základy personálneho manažmentu)
Verejná správaVerejné obstarávanie pre verejných obstarávateľov, podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z.z.
Verejná správaVerejné obstarávanie, elektronické trhovisko
Ekonomika, právo, VOEkonomicko – právne minimum v MNO
EkonomikaExcel pre ekonómov, finančných a projektových manažérov

Zostaňte s nami v spojení a nezmeškajte atraktívne ponuky "šité na mieru" pre neziskový sektor.

Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení