VO VZDELÁVANÍ NEZISKOVIEK MÁME DLHODOBÉ SKÚSENOSTI

Naše školenia vedú skúsení lektori a experti neziskového sektora, ktorí prepájajú teóriu a legislatívu s praxou.

NEZABUDNITE

Z dôvodu bezpečnostných opatrení odkladáme všetky vzdelávacie aktivity až do odvolania.

Kedy
O koľkej

Prehľad aktuálnych školení 

ŽIlina 27.3.-28.3.2020Projektový fundraising a manažment MVO (dvojdňový kurz)
Bratislava 24.4.-25.4.2020Projektový fundraising a manažment MVO (dvojdňový kurz)
Bratislava 20.4, 21.4., 27.4, 28.4., 4.5., 5.5. 2020Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (cyklus 6 prednášok)
Bratislava 22.4.-23.4.2020Kalkulácie a rozpočty v MVO aj z pohľadu transférového oceňovania
Bratislava 29.4.2020Excel pre ekonómov finančných a projektových manažérov
ŽIlina 6.5.-7.5.2020Kalkulácie a rozpočty v MVO aj z pohľadu transférového oceňovania
Žilina 12.5.2020Excel pre ekonómov finančných a projektových manažérov
Žilina 25.5., 26.5., 1.6., 2.6., 8.6., 9.6. 2020Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (cyklus 6 prednášok)
ŽIlina 9.6.2020Špecifiká účtovania a ekonomika nadácií
Bratislava 10.6.2020Špecifiká účtovania a ekonomika nadácií
24.4.-25.4.2020

Bratislava

Financovanie

Projektový fundraising a manažment MVO (dvojdňový kurz)

Kurz je určený manažérom, ekonómom, ktorí sa chcú orientovať v problematike fundrasingu mimovládnych organizácií. Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal efektívne komunikovať s donormi, organizovať propagačné aktivity a organizovať verejné zbierky. Presvedčte sa!

20.4, 21.4., 27.4, 28.4., 4.5., 5.5. 2020

Bratislava

 

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (cyklus 6 prednášok)

Kurz je určený pre ekonómov, účtovníkov, ktorí sa chcú uplatniť alebo už pracujú a chýbajú im praktické skúsenosti s účtovaním v mimovládnych organizáciách, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal samostatne účtovať na základe princípov podvojného účtovníctva a špecifických požiadaviek na účtovníctvo mimovládnych organizácií, využívať všetky prostriedky účtovníctva k ekonomickému riadeniu organizácie.

Upozornenie: Kurz nie je pre začiatočníkov.

22.4.-23.4.2020

Bratislava

 

Financovanie

Kalkulácie a rozpočty v MVO aj z pohľadu transférového oceňovania

 Kurz je určený manažérom, ekonómom, účtovníkom, ktorí sa chcú orientovať v zložitej problematike kalkulovania a rozpočtovania, navyše doplnený o transferové oceňovanie. Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal analyzovať náklady svojich činností a aktivít, ako je poskytovanie vzdelávacích, sociálnych a zdravotných služieb, ako aj realizácie projektov. Absolvent bude vedieť plánovať a kontrolovať svoje príjmy a náklady s cieľom zabezpečiť vyrovnané hospodárenie MNO. Absolvent bude vedieť identifikovať potrebu viesť transferovú dokumentáciu podľa zákona o dani z príjmov a naučí sa stanoviť transferovú cenu s dopadom (bez dopadu) na daňové zaťaženie organizácie.

29.4.2020

Bratislava

 

Ekonomika

Excel pre ekonómov finančných a projektových manažérov

Kurz je určený finančným manažérom, ekonómom, projektovým manažérom, prípadne účtovníkom, ktorí potrebujú spracovávať a analyzovať ekonomické a štatistické dáta, predkladať výsledky hospodárenia organizácie alebo projektu zainteresovaným stranám (manažmentu, štátnym a regionálnym orgánom, verejnosti). Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby vedel pracovať s programom MS Excel na vyššej odbornej úrovni a dokázal využiť jeho zabudované nástroje k vyššej efektívnosti svojej práce.

6.5.-7.5.2020

Žilina

 

Financovanie

Kalkulácie a rozpočty v MVO aj z pohľadu transférového oceňovania

 Kurz je určený manažérom, ekonómom, účtovníkom, ktorí sa chcú orientovať v zložitej problematike kalkulovania a rozpočtovania, navyše doplnený o transferové oceňovanie. Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal analyzovať náklady svojich činností a aktivít, ako je poskytovanie vzdelávacích, sociálnych a zdravotných služieb, ako aj realizácie projektov. Absolvent bude vedieť plánovať a kontrolovať svoje príjmy a náklady s cieľom zabezpečiť vyrovnané hospodárenie MNO. Absolvent bude vedieť identifikovať potrebu viesť transferovú dokumentáciu podľa zákona o dani z príjmov a naučí sa stanoviť transferovú cenu s dopadom (bez dopadu) na daňové zaťaženie organizácie.

12.5.2020

ŽIlina

 

Ekonomika

Excel pre ekonómov finančných a projektových manažérov

Kurz je určený finančným manažérom, ekonómom, projektovým manažérom, prípadne účtovníkom, ktorí potrebujú spracovávať a analyzovať ekonomické a štatistické dáta, predkladať výsledky hospodárenia organizácie alebo projektu zainteresovaným stranám (manažmentu, štátnym a regionálnym orgánom, verejnosti). Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby vedel pracovať s programom MS Excel na vyššej odbornej úrovni a dokázal využiť jeho zabudované nástroje k vyššej efektívnosti svojej práce.

25.5., 26.5., 1.6., 2.6., 8.6., 9.6. 2020

Žilina

 

Účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania (cyklus 6 prednášok)

Kurz je určený pre ekonómov, účtovníkov, ktorí sa chcú uplatniť alebo už pracujú a chýbajú im praktické skúsenosti s účtovaním v mimovládnych organizáciách, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva. Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal samostatne účtovať na základe princípov podvojného účtovníctva a špecifických požiadaviek na účtovníctvo mimovládnych organizácií, využívať všetky prostriedky účtovníctva k ekonomickému riadeniu organizácie.

Upozornenie: Kurz nie je pre začiatočníkov.

9.6.2020

Žilina

 

Účtovníctvo

Špecifiká účtovania a ekonomika nadácií

Kurz je určený ekonómom, účtovníkom a manažérom, ktorí sa venujú problematike neziskových mimovládnych organizácií so zameraním na nadácie a chcú sa orientovať v osobitných účtovných prípadoch spojených s týmto typom organizácií.

10.6.2020

Bratislava

 

Účtovníctvo

Špecifiká účtovania a ekonomika nadácií

Kurz je určený ekonómom, účtovníkom a manažérom, ktorí sa venujú problematike neziskových mimovládnych organizácií so zameraním na nadácie a chcú sa orientovať v osobitných účtovných prípadoch spojených s týmto typom organizácií.

Školenia na mieru

Nenašli ste hľadanú tému? Žiadny problém, pripravíme školenie „šité na mieru“ a to na ktorékoľvek témy, či kombinácie tém, ktoré ponúkame.

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám.

a.dobesova@sluzbymvo.sk

Spokojní klienti..

"Najlepšie školenie, aké som absolvoval, potešila ma komplexnosť školenia, kedy v ňom bolo zahrnuté takmer všetko, čo som očakával."
"Odbornosť, skúsenosti. Mám 100% istotu, na koho sa má naša účtovníčka obrátiť v prípade problémov a otázok."
"Celkový prehľad o neziskovkách, čím sa líšia a aké majú výhody a nevýhody. Praktické príklady účtovania prípadov, špecifických pre NJU."
"Milý prístup, zrozumiteľne podané informácie k danej téme."