Školenie: Personálny systém 21. storočia - Moderné trendy v riadení (neziskovej) organizácie - 2.časť Personálny manažment

(ako pochopiť, viesť a motivovať ľudí počas krízy a najmä po nej).

O KURZE

Lektor kurzu:

Ing. Branislav Jovankovič, MBA

Vyštudoval medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave a postgraduálne medzinárodné vzťahy na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profesionálny titul MBA získal po štúdiu personálneho manažmentu na Cambridge Business School v Prahe. Počas celej 20-ročnej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach a venuje sa manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu. Klientom z radov neziskových organizácií, súkromného sektora i verejných inštitúcií poskytuje individualizované riešenia zamerané na optimalizáciu personálnych a manažérskych procesov, nastavenie personálnej stratégie a rozvoj zamestnancov. Venuje sa moderným trendom v personálnom riadení, rovnováhe pracovného a osobného života a problematike generácií zamestnancov.

Čo kurzmi získate?

• Predstavu o zručnostiach, ktoré si vyžaduje efektívne riadenie.
• Rady a tipy ako riadiť efektívne.
• Ovládanie základných procesov v personálnom riadení so špecifickým dôrazom na vedenie, riadenie a motivovanie             zamestnancov, spolupracovníkov alebo dobrovoľníkov organizácie.
• Množstvo konkrétnych príkladov a praktických ukážok a mnoho iných.

Čo sa na kurzoch naučíte?

• Riadenie ľudských zdrojov v organizácii. Základná terminológia. Analýza stavu riadenia ľudí v organizácii. Manažérske štýly a postupy. Rozdiel medzi riadením a vedením, manažérom a lídrom. Personálna stratégia a jej súčasti. Základné personálne procesy, nábor, selekcia, výber a adaptácia. Riadenie, vedenie a hodnotenie. Rozvoj, rast a vzdelávanie. Odmeňovanie, motivácia, benefity, spokojnosť a angažovanosť. HR značka. HR marketing. Spoločenská zodpovednosť. Kultúra spoločnosti, fluktuácia a jej dôvody. Životný cyklus zamestnanca. Rovnováha pracovného a osobného života (Work-Life Balance). Generácie zamestnancov a špecifický prístup k nim. Špecifiká vedenia a motivovania dobrovoľníkov, novodobé trendy a budúce výzvy riadenia a vedenia ľudí.

Prečo si vybrať naše školenie

- Školením vás bude sprevádzať odborný garant a konzultant v oblasti ľudských zdrojov Ing. Branislav Jovankovič, MBA

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Exkluzivita školenia

- Priestor na vaše praktické otázky

- Konkrétne tipy a rady do praxe

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ONLINE FormaKomunikačná platforma ZOOM
Termín:7.10.2022
Cena :59€
Rozsah:4 hodiny
Začiatok:8:30

 

Kurzy sa uskutočnia pri minimálnom počte 10 účastníkov.

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

 

 

 REGISTRAČNÝ FORMULÁR