Viacero smerov

V roku 1990 sme mali s manželom dve deti - Matúša a Veroniku. Na oddych veľa času neostávalo, lebo popri pletení som bola ešte zamestnaná v štátnom podniku . Staré štátne podniky sa rozpadali a začínali vznikať nové s.r.o. Dostala som ponuku vytvoriť ekonomický softvér, čo mi bolo veľmi blízke. Ponuku som prijala.

Ponúkli mi výborný plat a keďže som bola tretí raz tehotná, ľahšie sa mi rozhodovalo. Predstavovala som si, že konečne budem doma pri deťoch, doma podnikať a ešte si aj privyrábať pletením. Taká bola vtedy moja predstava.

Hlavou sa zarába ľahšie ako rukami

Pre Úrad práce v Žiline som začala prednášať podvojné účtovníctvo pre nezamestnaných. V živote som neprednášala, ale mala som guráž. Vytvorila som si vlastný " matematický " systém zvládnutia problematiky podvojného účtovníctva. Medzitým sa softvér, ktorý som vytvorila zapáčil aj iným, a to najmä preto, že bol jednoduchý. Vôbec som netušila, že bude fungovať aj pod mojím originálnym "lacným" názvom MADO. Moje podnikanie malo dve hlavné aktivity - tvorba a predaj softvéru pre účtvníctvo a vedenie účtovníctva pre klientov.

Súčasnosť

Profesionálne sa venujem účtovníctvu neziskových organizácií a finančnému riadeniu projektov z európskych fondov. Podnikateľké aktivity som rozšírila na celé Slovensko. V roku 2006 som bola ocenená v Paríži cenou " Conseil Européen femmes entreprises 2006" za prínos ekonomického softvéru pre neziskové organizácie a charitatívnu pomoc ženám v núdzi. Môj život je, ako sa hovorí, na roztrhanie. Ale nesťažujem sa. Vyplýva to z mojej povahy a pocit spokojnosti z dobre vykonanej práce a pomoci druhým je mi bohatou odmenou. Som presvedčená, že byť advokátkou slabých, posilou tých, ktorí pomáhajú slabším, a mať víziu žiť večne, sa vždy oplatí.

Letenka za hviezdami...

Príbeh Marcely Dobešovej, úspešnej podnikateľky, odborníčky na ekonomiku a matematiku. Z knihy Kamily Kay Strelky-Kankovej Letenka za hviezdami.

Marcelku Dobešovú som stretla v Žiline na konferencii podnikateliek a doslova s otvorenými ústami som počúvala životný príbeh tejto sympatickej ženy.

"Chcela som ísť študovať architektúru," spovedala sa Marcelka. Keďže na štúdium architektúry som sa nedostala, dala som sa na numerickú matematiku na Matematicko - fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Hoci som dosiahla doktorát z matematiky, stále som plietla, šila a dopĺňala rodinný rozpočet mojej začínajúcej rodiny. Po revolúcii v roku 1990 - aby som zlegalizovala moje podnikanie v pletení, som si založila živnosť. 

Manžel mi navrhol názov firmy MADO- Marcela Dobešová

 

Rok 1991 bol pre mňa veľmi plodný - zvládla som bez štúdia problematiku mikroekonomiky malého podnikania, naprogramovala som si podvojné účtovníctvo, mzdy a tovarový sklad , aby som aj sebe uľahčila prácu. V tomto období na trhu nebol ešte vhodný softvér. Doteraz filozofia softvéru podvojného účtovnícttva funguje a na nej som založila i časť mojich ďalších podnikateľských aktivít. V tej dobe som stihla pomôcť aj niekoľkým začínajúcim s.r.o zaviesť vo firme účtovníctvo.

 

Časy hurá-manažmentu 

V tom čase sa v Československu pripravovala veľká privatizácia. Na pomoc prichádzali odborníci zo zahraničia. Jeden môj známy, už vtedy veľmi zdatný v angličtine, sprevádzal experta z USA. Meno si už nepamätám, len viem že to bol podnikateľ, zamestnával vyše 800 ľudí a bol zvedavý, ako sa rozvíjajú malí živnostníci v Československu. Známy ma spomenul a tak som sa mala možnosť s ním stretnúť. Vraj sa v USA ešte nestretol, aby matematik podnikal, a ešte k tomu žena!