PONUKA AKTUÁLNYCH ONLINE ŠKOLENÍ

Vyberte si školenie

Získajte tie najaktuálnejšie informácie skôr ako ostatní. Tu a teraz ich s vami chceme zdieľať.

Ekonomika pre manažérov neziskových organizácií | ProfiMVO
Získajte kľúčové zručnosti na efektívne riadenie ekonomiky vašej neziskovej organizácie bez toho, aby ste sa museli stať ekonómom.
Školenie Ekonomika pre riaditeľov (neekonómov) v sociálnych službách | ProfiMVO
Získajte kľúčové zručnosti na efektívne riadenie ekonomiky u verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb bez toho, aby ste sa museli stať ekonómom.
Školenie Účtovná závierka za rok 2023 | ProfiMVO
Zdaňovanie príjmov a daňové priznanie za rok 2023 v neziskových účtovných jednotkách. Účtovníctvo neziskových účtovných jednotiek, zdroj informácií pre účtovnú závierku a daňové priznanie.
Ako čítať účtovné výkazy ako neekonóm? Vysvetlíme základné ekonomické kategórie na príkladoch. Zistite ako na viaczdrojové financovanie. Vysvetlíme spôsoby financovania neziskových organizácií.

PREHĽAD ŠKOLENÍ A DÁTUMOV

PREHĽAD ŠKOLENÍ A DÁTUMOV

Získajte prehľad o pripravovaných školeniach v chronologickej postupnosti

Účtovná závierka 20231.termín: 13.12.2023; 2.termín: 10.1.2024
Ekonomika pre manažérov n.o.5. Modul: Finančná analýza ( Termín: 14.12.2023 (štvrtok) ) ONLINE ŠKOLENIE
Ekonomika pre riaditeľov soc.službách4. Modul: Riadenie procesov a projektov ( Termín: 15.12.2023 (piatok)) ONLINE ŠKOLENIE
Ekonomika pre riaditeľov soc.službách5. Modul: Finančná analýza (Termín: 20.12.2023 (piatok)) ONLINE ŠKOLENIE

E-LEARNINGOVÉ ONLINE KURZY

Vyberte si kurz

Dlhé roky sme zbierali vedomosti a skúsenosti z tretieho sektora. Získajte naše know-how hneď teraz.

Kurz Stanovy občianskeho združenia | ProfiMVO
Ako sa nespáliť pri zostavovaní stanov občianskeho združenia? Naučte sa ako napísať efektívne stanovy pre občianske združenie. | ProfiMVO
Kurz podvojné účtovníctvo pre MNO | ProfiMVO
12 lekcií ako sa naučiť podvojné účtovníctvo v organizáciách nezriadených za účelom podnikania na online kurze.

Školenia na mieru

Nenašli ste hľadanú tému? Žiadny problém, pripravíme školenie „šité na mieru“ a to na ktorékoľvek témy, či kombinácie tém, ktoré ponúkame.

Máte záujem o viac informácií? Napíšte nám.

Zostaňte s nami v spojení a nezmeškajte atraktívne ponuky "šité na mieru" pre neziskový sektor.

Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení