• Naučte sa plánovať a kontrolovať svoje príjmy s nákladmi. 
  • Získajte kvalitné a praktické informácie v pohodlí vášho domova.

O KURZE

Komu je kurz určený? 

Manažérom, ekonómom, účtovníkom, ktorí sa chcú orientovať v zložitej problematike kalkulovania a rozpočtovania, navyše doplnený o transferové oceňovanie. Absolvent kurzu získa všetky predpoklady na to, aby dokázal analyzovať náklady svojich činností a aktivít, ako je poskytovanie vzdelávacích, sociálnych a zdravotných služieb, ako aj realizácie projektov. Absolvent bude vedieť plánovať a kontrolovať svoje príjmy a náklady s cieľom zabezpečiť vyrovnané hospodárenie MNO.

Čo sa vďaka videokurzu naučíte?

• Vzťah kalkulácie, rozpočtovníctva a účtovníctva
• Kalkulácie (druhy kalkulácií, kalkulačný vzorec, členenie nákladov v kalkulácii, metódy kalkulácie)
• Kalkulačná dokumentácia (kalkulačné listy, kalkulačné záznamy)
• Náklady služby (hodnota poskytovanej služby) a tvorba ceny  (náklady na produkciu)
• Kontroling (oblasť plánovania, oblasť kontroly)
• Analýza nákladov podľa druhu poskytovaných služieb (produktu)
• Tvorba a hodnotenie rozpočtov.

Úvod do video-kurzu:

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Cena: 39€

Cena zahŕňa: 

• kvalitný výukový materiál. 

Po vyplnení formulára obdržíte informácie k platbe a ďalšími krokmi k zhliadnutiu videokurzu.