Záznam zo školenia: Dane v cirkevných organizáciách 

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Magdaléna Feniková

Účtovná a daňová poradkyňa - členka Slovenskej komory daňových poradcov s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora. Je autorkou príspevkov do odborného časopisu EFEKT v sekcii priame a nepriame dane zamerané pre neziskové organizácie. Ďalej konzultantkou a členkou v pracovných skupinách pri príprave zákonov týkajúcich sa neziskového sektora (Zákon o nadáciách a nadačných fondoch, Zákon o financovaní politických strán, Kódex neziskového práva, Zákon o dani z príjmov – asignácia 2 %).Je uznávanou lektorkou pre oblasť daní mimovládnych organizácií.

Čo sa na školení naučíte?

- Zákon o dani z príjmu (zdaniteľné príjmy cirkevných organizácií)

- Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

- Zákon o cestovných náhradách

- Zákon o DPH

- najčastejšie problémy v praxi, zodpovedanie otázok z praxe

Komu je školenie určené?

- manažérom, ekonómom a účtovníkom cirkevných organizácií, ktorí sa chcú orientovať v zložitej problematike daní, a to nielen dani z príjmov, ale aj  dane z pridanej hodnoty, ktorá sa taktiež dotýka neziskových subjektov

Prečo si vybrať naše školenie?

- Lektorka kurzu, Ing. Magdaléna Feniková je účtovná a daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora

- Účastníci majú v cene kurzu k dispozícii kvalitný výukový materiál

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

Zakúpením záznamu získavate neobmedzený doživotný prístup 

Forma školenia:Záznam zo školenia
Cena:49€
Rozsah:4 hodiny

Po vyplnení a odoslaní formulára obdržíte informácie k platbe a následnému prístupu k videokurzu.