• Ste manažérom, ekonómom a účtovníkom mimovládnych neziskových organizácií, ktorí sa chcú orientovať v zložitej problematike daní, a to nielen dani z príjmov, ale aj  dane z pridanej hodnoty, ktorá sa taktiež dotýka neziskových subjektov? 
  • Chcete sa oboznámiť s problematikou zákona o dani  príjmov, ako aj zákona o dani z pridanej hodnoty v neziskových organizáciách? 

O KURZE

Lektor kurzu:

Ing. Magdaléna Feniková

Účtovná a daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora. Je autorkou príspevkov do odborného časopisu EFEKT v sekcii priame a nepriame dane zamerané pre neziskové organizácie. Ďalej konzultantkou a členkou v pracovných skupinách pri príprave zákonov týkajúcich sa neziskového sektora (Zákon o nadáciách a nadačných fondoch, Zákon o financovaní politických strán, Kódex neziskového práva, Zákon o dani z príjmov – asignácia 2 %).Je uznávanou lektorkou pre oblasť daní mimovládnych organizácií.

Čo sa na kurze naučíte?

• Daň z príjmov v podmienkach mimovládnych organizácií – zdaňované, nezdaňované príjmy, daňové a nedaňové výdavky

• Daň zo závislej činnosti a zrážková daň v podmienkach neziskových organizácií DPH v podmienkach mimovládnych organizácií – najčastejšie problémy v praxi

Prečo si vybrať náš kurz? 

• Kurzy sú prioritne zamerané na prepojenie s praxou, riešenie reálnych modelových príkladov.

 

• Lektorka kurzu, Ing. Magdaléna Feniková je účtovná a daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora.

 

• Účastníci majú v cene kurzu k dispozícii kvalitný výukový materiál.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania:ONLINE FORMA
Termín:27.10.2020
Cena :89 EUR
Rozsah:8 hodín

REGISTRAČNÝ FORMULÁR