Školenie: Dane v neziskových organizáciách 

O ŠKOLENÍ

Lektor:

Ing. Magdaléna Feniková

Účtovná a daňová poradkyňa - členka Slovenskej komory daňových poradcov s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora. Je autorkou príspevkov do odborného časopisu EFEKT v sekcii priame a nepriame dane zamerané pre neziskové organizácie. Ďalej konzultantkou a členkou v pracovných skupinách pri príprave zákonov týkajúcich sa neziskového sektora (Zákon o nadáciách a nadačných fondoch, Zákon o financovaní politických strán, Kódex neziskového práva, Zákon o dani z príjmov – asignácia 2 %).Je uznávanou lektorkou pre oblasť daní mimovládnych organizácií.

Čo sa na školení naučíte?

- Daň z príjmov v podmienkach mimovládnych organizácií – zdaňované, nezdaňované príjmy, daňové a nedaňové výdavky

- Daň zo závislej činnosti a zrážková daň v podmienkach neziskových subjektov

- DPH v podmienkach neziskových subjektov

- najčastejšie problémy v praxi, zodpovedanie otázok z praxe

Komu je školenie určené?

- manažérom, ekonómom a účtovníkom mimovládnych neziskových organizácií, ktorí sa chcú orientovať v zložitej problematike daní, a to nielen dani z príjmov, ale aj  dane z pridanej hodnoty, ktorá sa taktiež dotýka neziskových subjektov

Prečo si vybrať naše školenie?

- Lektorka kurzu, Ing. Magdaléna Feniková je účtovná a daňová poradkyňa s bohatou praxou predovšetkým v oblasti neziskového sektora

- Účastníci majú v cene kurzu k dispozícii kvalitný výukový materiál

- Prijateľná cena (Vzhľadom na odbornosť danej problematiky)

- Konkrétne tipy a rady do praxe

- Priestor na vaše praktické otázky

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Miesto konania:ONLINE FORMA
Termín:1.7.2021
Cena:50€
Rozsah:6 hodín
Začiatok:9:00

Do poznámky v prihlasovacom formulári neváhajte uviesť Vašu otázku, na ktorú by ste chceli v rámci školenia dostať odpoveď, prípadne v skratke načrtnite, čo Vás v rámci danej témy zaujíma. Budeme tak lepšie vedieť prispôsobiť obsah školenia Vašim konkrétnym potrebám.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR