Workshopy

Činnosť neziskových organizácií, ich potenciál podieľať sa na výkone verejných služieb, či pri verejnej kontrole politickej a ekonomickej moci, má veľký význam v spoločnosti a stále sa zosilňuje. K tomu, aby tieto organizácie dobre fungovali, ponúkame nástroje, ktorými podporujeme dôveryhodnosť, efektívnosť a transparentnosť neziskového sektora zameranú na 

  • kvalitnú správu a riadenie neziskových organizácií (manažment, ľudia a ekonomika),
  • výsledkovo orientované činnosti s hodnotením dopadu – koncept „hodnoty za peniaze“

V každom kraji Slovenska prebehnú bezplatné workshopy ekonomických nástrojov s príkladmi dobrej praxe pod vedením skúsených expertov, ktorí nie teoreticky, ale prakticky zapoja účastníkov do problémov v oblasti:

  1. strategického a projektového manažmentu,
  2. finančného, nákladového a projektového účtovníctva,
  3. finančného manažmentu,
  4. rozpočtovníctva a kalkulácií.

Workshopy sú výsledkom projektu 

EKONOMICKÉ NÁSTROJE EFEKTÍVNEHO RIADENIA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Účel:
Inštitiucionálna a ekonomická stabilita, profesionalita riadenia a informovanosť neziskových organizácií s dopadom na efektivitu nimi poskytovaných všeobecno-prospešných služieb

Finančné, nákladové a projektové účtovníctvo

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí vedú účtovníctvo v neziskovej organizácií – pre účtovníkov, ekonómov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Finančný manažment

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí finančne zabezpečujú neziskovú organizáciu – pre riadiacich pracovníkov,  ekonómov,   účtovníkov,   zamestnancov  a   dobrovoľníkov v neziskových organizáciách.

Rozpočtovníctvo a kalkulácie

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre  tých,  ktorí  sa  zaoberajú  rozpočtami  a  cenotvorbou  –  pre  manažérov, ekonómov, účtovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov.

Strategický a projektový manažment

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ? 

Pre tých, ktorí chcú strategicky myslieť – pre lídrov, riadiacich pracovníkov, ekonómov, účtovníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov v neziskových organizáciách