CENNÍK SLUŽIEB PRE PODNIKATEĽOV

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA PRE PODNIKATEĽOV

Preskúmajte cenník vedenia účtovníctva a získajte profesionálne účtovníctvo podľa vašich individuálnych podnikateľských potrieb.

CENNÍK účtovníctvo & mzdy podnikateľom
ProfiMVO

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA pre podnikateľov

Podvojného účtovníctvo podnikateľom

Vedenie účtovníctva poskytujeme formou predplatených balíkov služieb. Každý variant je vhodný pre iný typ klienta. Balíky služieb zahŕňajú vedenie účtovníctva (do určitého počtu predplatených účtovných položiek) a prémiové služby podľa zvolenej varianty. K balíkom služieb je možné doobjednať ďalšie služby podľa vašej potreby. 

Cenník služieb je platný od 1.1.2023. Ceny balíkov služieb sú uvedené bez DPH. Odvíjajú sa od počtu položiek a prémiových služieb zahrnutých v cene balíčka. Čím vyšší balík služieb, tým je cena za položku nižšia.

Variant P
67€
mesačne
Riešenie pre malých resp. začínajúcich podnikateľov.
Pre neplatiteľov DPH

do 40 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
potom + 1,09 € za každú ďalšiu položku navyše
Neobsahuje manažérske a projektové účtovníctvo
+ ďalšie služby za poplatok
Varianta A
187€
mesačne
Riešenie vhodné pre stredne veľkých podnikateľov.
Pre platiteľov DPH resp. neplatiteľov DPH
do 100 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady)

potom + 0,99 € za každú ďalšiu položku navyše
účtovanie bankových výpisov - digitálne

výkazy daňového priznania k DPH resp. sledovanie obratu DPH

polhodinové poradenstvo

+ ďalšie služby za poplatok
Variant Individual
dohodou
mesačne
Riešenie dostupné len pre veľkých podnikateľov, ktorý vygenerujú viac ako 160 dokladov mesačne.
platba mesačne po spracovaní obdobia
PODMIENKA: nad 160 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
Dohodnite si s nami ZDARMA online konzultáciu a zistite ako vám pomôžeme RÁSŤ.

Kliknite na tlačidlo "Mám záujem".

„Lepšiu účtovníčku sme si nemohli vybrať ani priať.“

„Vynikajúca spolupráca aj cena za vedenie účtovníctva.“

„Sme veľmi spokojní, ďakujeme.“

„Nie je čo vytknúť. Dobrá spolupráca :)“

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA pre fyzické osoby podnikateľov

Jednoduché účtovníctvo

Cenník služieb je platný od 1.1.2023. Ceny balíkov služieb sú uvedené bez DPH. Odvíjajú sa od počtu položiek a prémiových služieb zahrnutých v cene balíčka. Čím vyšší balík služieb, tým je cena za položku nižšia.

Variant B
47€
mesačne
Riešenie vhodné pre malé resp. začínajúce fyzické osoby - podnikateľov.
Pre neplatiteľov DPH

do 25 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
potom + 1,04 € za každú ďalšiu položku navyše
+ ďalšie služby za poplatok
Varianta R
107€
mesačne
Riešenie vhodné pre malé, alebo stredne veľké fyzické osoby - podnikateľov.
Pre platiteľov DPH resp. neplatiteľov DPH
do 70 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
potom + 0,99 € za každú ďalšiu položku navyše
výkazy daňového priznania k DPH resp. sledovanie obratu DPH

zaradenie a evidencia odpisovaného majetku

polhodinové poradenstvo

+ ďalšie služby za poplatok
Variant Individual
dohodou
mesačne
Riešenie dostupné len pre veľké fyzické osoby - podnikateľov, ktorý vygenerujú viac ako 160 dokladov mesačne
platba mesačne po spracovaní obdobia
PODMIENKA: nad 160 účtovných položiek mesačne (došlé faktúry, odoslané faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, bankové výpisy)
Dohodnite si s nami ZDARMA online konzultáciu a zistite ako vám pomôžeme RÁSŤ.

Kliknite na tlačidlo "Mám záujem".

VEDENIE MZDOVEJ AGENDY

Spracovanie mzdovej agendy a personalistiky

Spracovanie mzdovej agendy a personalistiky poskytujeme formou predplatených balíkov služieb. Každý variant je vhodný pre iný typ klienta. Balíky služieb zahŕňajú spracovanie miezd (do určitého počtu zamestnancov) a prémiové služby podľa zvolenej varianty. K balíkom služieb je možné doobjednať ďalšie služby podľa vašej potreby. 

Cenník služieb je platný od 1.1.2023. Ceny balíkov služieb sú uvedené bez DPH. Odvíjajú sa od počtu miezd a prémiových služieb zahrnutých v cene balíčka. Čím vyšší balík služieb, tým je cena za spracovanie mzdy nižšia.

Variant M
57€
mesačne
Riešenie vhodné pre malé resp. začínajúce organizácie.
Iba tuzemský zamestnanci

do 4 zamestnancov mesačne
potom + 12€ za každého ďalšieho zamestnanca navyše
spracovanie mesačných výkazov (SP, DÚ, VšZP, Union, Dôvera)

ročná závierka miezd

+ ďalšie služby za poplatok
Varianta Y
147€
mesačne
Riešenie vhodné pre stredne veľké organizácie.
Tuzemský zamestnanci aj cudzinci
do 10 zamestnancov mesačne
potom + 11€ za každého ďalšieho zamestnanca navyše
spracovanie mesačných výkazov (SP, DÚ, VšZP, Union, Dôvera)

ročná závierka miezd

prihlásenie nového zamestnanca + ukončenie pracovného pomeru zamestnanca

polhodinové poradenstvo

+ ďalšie služby za poplatok
Variant Individual
dohodou
mesačne
Riešenie dostupné len pre veľké organizácie, nad 25 zamestnancov
platba mesačne po spracovaní obdobia
PODMIENKA: nad 25 zamestnancov
Dohodnite si s nami ZDARMA online konzultáciu a zistite ako vám pomôžeme RÁSŤ.

Kliknite na tlačidlo "Mám záujem".

POTREBUJETE NIEČO NAVIAC?

ĎALŠIE SLUŽBY K VEDENIU ÚČTOVNÍCTVA

Spoznajte netušené možnosti, ktoré vám môže priniesť do života moderná účtovná kancelária. S nami to zvládnete.

Mnoho tipov na Facebooku

Všeobecné informácie

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení

Voči škodám spôsobeným pri vedení účtovníctva sme poistení